Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Historien om hvordan fire av ti ble til halvparten

NRK Finnmark, Altaposten og Finnmark Dagblad fører tydeligvis en samkjørt kampanje for å hindre oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kampanje: At halvparten av altaværingene vil til Troms, blir fort etablert som en «sannhet» i riksmediene, også NRK, skriver innsenderen. Her fra Kåfjorden i Alta. Foto: Mostphotos
Kampanje: At halvparten av altaværingene vil til Troms, blir fort etablert som en «sannhet» i riksmediene, også NRK, skriver innsenderen. Her fra Kåfjorden i Alta. Foto: Mostphotos

Som distriktsredaktør for NRK i Troms og Finnmark gikk Håkon Grønbech sammen med Altapostens sjefredaktør Rolf Edmund Lund om å arrangere en meningsmåling i Alta.

Spørsmålet som ble stilt til Altas innbyggere var om de ville tilhøre Troms eller Finnmark. Denne meningsmålingen viste at kun fire av ti altaværinger var for at Alta skulle til Troms mens et flertall på 51,6 prosent, altså over halvparten, ville bli i Finnmark. 7,8 prosent svarte vet ikke.

Ved et valg ville dette gitt et klart resultat for at Alta skulle bli i Finnmark. NRK Finnmark velger allikevel å presentere resultatet under følgende overskrift: Alta er splittet: Nær halvparten vil være i Troms, ikke i Finnmark.

Det framstår som et retorisk grep der ønsket er å skape en fortelling om at omtrent halvparten vil til Troms.

Det er så visst ikke bare på Facebook at det kommenteres med utgangspunkt i Altapostens og NRKs overskrifter.

At halvparten av altaværingene vil til Troms, blir fort etablert som en «sannhet» i riksmediene, også NRK. Der brukes Altapostens sjefredaktør Rolf Edmund Lund som ekspertkommentator og «sannhetsvitne» til den meningsmåling han selv har vært med på å finansiere, og til den nyheten han har vært med på å skape.

Det er åpenbart en grunn til å spørre om hvorfor ingen av riksmediene valgte overskriften "Kun fire av ti altaværinger vil til Troms". Dette til tross for at hadde vært en atskillig mer korrekt beskrivelse av resultatet.

Kan det være fordi man ukritisk velger å godta overskriften siden den ble presentert av NRK, og at det derfor måtte være sant. Eller skyldes det rett og slett at mange norske journalister i toneangivende medier mangler grunnleggende forståelse for tall og statistikk?

NRK Finnmark, Altaposten og Finnmark Dagblad fører tydeligvis en samkjørt kampanje for å hindre oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune. De har hele tiden gjennom kildevalg, vinkling og prioriteringer vært tydelig på at de er for tvangssammenslåingen.

Det er vanskelig å få øye på noen annen rasjonell argumentasjon, fra den politiske eliten og de dominerende mediene i Alta, enn at de ser seg tjent med å være en del av storfylket. Nå kjører de tydeligvis en dårlig skjult samkjørt aksjon for å forhindre oppløsning, og forsøker tydeligvis å legge ut flest mulig snubletråder mot deling av Troms og Finnmark.

De ønsker tydeligvis å skape usikkerhet om reversering. I dette spillet kjører NRK sammen med Altaposten og Finnmark Dagblad samt deler av den politiske eliten altaværingene foran seg.

NRK har et spesielt ansvar som allmennkringkaster, og for å skape et offentlig rom der ulike røster kommer til orde. Mange kritikere har stilt spørsmål ved NRKs rolle i forbindelse med denne saken. Synes Håkon Grønbech, distriktsredaktør i Troms og Finnmark dette er redelig journalistikk egnet for å skape tillit til NRK?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vanlige folk har neppe ansvaret for at prisene stiger, så hva driver Norges Bank med?