Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hester har flere svin på skogen

Hester er ikke bare hellige kyr i areal- og klimadebatten, de har svin på skogen i møkka si.

Pålegg: Det er på høy tid å pålegge hestefolket noen miljø- og klimakrav som står i forhold til den belastningen de utgjør, skriver Erik Joner. Foto: Mostphotos
Pålegg: Det er på høy tid å pålegge hestefolket noen miljø- og klimakrav som står i forhold til den belastningen de utgjør, skriver Erik Joner. Foto: Mostphotos

Bente Aspeholen Åby og Laila Aass påpeker at norske hester beslaglegger mye god matjord til fôrproduksjon og at de slipper ut metan fra fordøyelsen, noe som så langt har gått under radaren (Nationen 14.11).

De kunne lagt til at en hest produserer ca 35 kg møkk om dagen, noe som totalt utgjør 1,2 millioner tonn hestemøkk i året på landsbasis. Vanlig praksis er å måke denne møkka ut i møddinger som ligger og oser metan i årevis uten noen form for kontrollert kompostering.

Annonse

Metan fra hestemøkk utgjør høyst sannsynlig langt høyere metanutslipp enn det som kommer fra hestenes fordøyelse. Møkka er også vanskelig å bruke til gjødsel fordi hestefolket er rause med strøet og ofte bruker kutterflis eller annet strø med høyt C/N-forhold, slik at nitrogenet i møkka blir utilgjengelig for planter i lang tid.

Det fines gode måter å unngå dette på. Man kan skille møkk og flis bedre ved rengjøring av staller o.l., man kan bruke strø med lavere C/N-forhold (f.eks. halmpellets), og man kan kompostere møkka på en forsvarlig og god måte. Dette kan gi svært god kompost som kan bidra til utfasing av torvbaserte jordprodukter eller omsettes til gode priser i mer konsentrert form, slik for eksempel Equus utenfor Bergen gjør.

Det er på høy tid å pålegge hestefolket noen miljø- og klimakrav som står i forhold til den belastningen de utgjør. Om de får skikk på håndtering av møkka si kan vi kanskje fortsette å se gjennom fingrene med at de nyter godt av landbrukssubsidiert fôr og arealtilskudd for noe som ikke bidrar til matproduksjon.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dagligvarebransjens prispress må tas vare på