Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helsepersonell skal snakke norsk

Mange ansatte i eldreomsorgen snakker i dag ikke godt nok norsk.

Krav: Det må bli et krav at ansatte i offentlige tjenester snakker norsk, skriver Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Frank May / NTB scanpix
Krav: Det må bli et krav at ansatte i offentlige tjenester snakker norsk, skriver Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Frank May / NTB scanpix

Fremskrittspartiet ønsker nasjonale språkkrav for alt helsepersonell som har kontakt med eldre og syke personer.

Misforståelser om medisiner eller behandlingstilbud kan i ytterste konsekvens få fatale konsekvenser. Å kunne kommunisere godt med kollegaer og pasienter er helt avgjørende.

Annonse

Drammen har i dag innført språkkrav i eldreomsorgen med gode resultater. Frp ønsker nå et nasjonalt krav om at alle ansatte i offentlige tjenester skal kunne godt nok norsk. Jeg er glad for at Frps landsmøte nå har vedtatt dette som en bestilling til regjeringen.

I helsesektoren generelt, og i eldreomsorgen spesielt ser vi at mange pasienter blir utrygge om de ikke kan kommunisere med sykepleiere og leger. Ansatte i eldreomsorgen skal kunne norsk, punktum.

Å legge til rette for at innvandrere kan leve i årevis i Norge uten å lære seg norsk hemmer også samfunnsdeltakelsen til innvandreren selv. Uten norskkunnskaper blir integrering nærmest umulig. Våre eldre fortjener trygghet og å kunne kommunisere med helsepersonellet som skal ta vare på dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ambulanseflyskandalen – eit resultat av utilbørleg samrøre?