Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Heller 4H enn Noah

Jeg mener at det å gi støtte til Noah over landbruksdepartementets budsjett er som om Helsedepartementet skulle finansiere vaksinemotstandere.

Forsvarar støttekutt til Noah: Geir Pollestad, leiar av næringskomiteen på Stortinget (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvarar støttekutt til Noah: Geir Pollestad, leiar av næringskomiteen på Stortinget (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortinget bevilger over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett penger til en rekke organisasjoner som jobber innenfor landbruks- og matområdet. Det brukes årlig i underkant av 40 millioner kroner til å sikre aktivitet i viktige organisasjoner som for eksempel 4H og Norsk Bygdeungdomslag.

Det skal nå utarbeides nye retningslinjer for hvordan støtten skal fordeles i fremtiden. I den anledning sier partiene Sp, Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap i budsjettinnstillingen til næringskomiteen: « … at en ikke gir støtte over denne posten til organisasjoner som ikke støtter opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsettingene.»

Det er ikke noe oppsiktsvekkende i dette. Vrange sjeler tolker dette som om det nærmest skal være et krav at organisasjonene gir støtte til den gjeldende landbrukspolitikken. Det er det selvsagt ingen som mener. Det som menes er at organisasjonene som støttes skal jobbe for det som er formålet med tilskuddsordningen.

Annonse

Senterpartiet mener det er feil at landbruksdepartementet skal gi penger til dyrevernorganisasjonen Noah. Vi vil heller at en organisasjon som 4H skal få en større del av posten. Jeg mener at det å gi støtte til Noah over landbruksdepartementets budsjett er som om Helsedepartementet skulle finansiere vaksinemotstandere.

Det er også verdt å merke seg at da Sp, Ap og SV satt i regjering så fikk Noah null kroner over posten. Det er Frp og Sylvi Listhaug sitt verk at organisasjonen får støtte.

Dette kuttet har fått enkelte kommentatorer til å hente fram den mest pompøse kritikken. Nationens Eva Nordlund greide til og med å trekke Winston Churchill inn i sin argumentasjon for at NOAH burde få penger.

Det å ikke få støtte fra landbruksdepartementet innebærer verken å bli kneblet eller fratatt ytringsfriheten. Det handler bare om å prioritere det viktigste.

Venstres André Skjelstad bruker også store ord i sin kritikk av saken. Det spesielle med Skjelstad sin kritikk er at han selv er med på merknaden. Det er Venstre i et nøtteskall når en representant har to forskjellige meninger om saken.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrelidelsene ingen tør snakke om