Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helleland og ulven

Rekordmange: Det skytes mye ulv fordi det blir stadig mer ulv. Foto: Felix A. Skulstad/Mostphotos
Rekordmange: Det skytes mye ulv fordi det blir stadig mer ulv. Foto: Felix A. Skulstad/Mostphotos

Søndag 10. februar var stortingsmann og høyrepolitiker Trond Helleland på TV og skrøt av at det «nå skytes flere ulver enn under den rødgrønne regjeringa». Det samme har vært framhevet fra ministerhold tidligere i vinter. Helleland har rett i sitt utsagn! Statistikken er klar på dette punktet..

Men, Helleland, du må forstå at det er ikke de døde ulvene som opptar og bekymrer oss som bor i ulvesona. Problemet er bestanden av levende ulver.

Stortinget har vedtatt at vi skal ha ulv i Norge, og at antallet skal være slik at det fødes 4-6 kull per år. Dette er en balansert beslutning som jeg og mange andre ulvesonebeboere aksepterer.

Annonse

I 2018 ble det rapportert om ca. 10 nye ulvekull. De regionale rovviltnemdene, som Stortinget opprettet i 2004, foreslo at tre flokker skulle tas ut. Det vil si at de gikk inn for en bestand i overkant av bestandsmålet. Denne anbefalingen ble satt til side av regjeringa som besluttet at bare en flokk, den minste, skulle tas ut i vinter.

Resultatet av regjeringas beslutning ser vi allerede konturene av. Det er hittil i år rapportert om 2-3 nye ulverevirer innenfor sona.

En oppfordring til stortingsrepresentanter og ministre: Slutt å skryte av antall skutte ulver! Konsentrer dere om de levende!

Et spørsmål til Helleland: Vil du som stortingsrepresentant arbeide for at Regjeringa skal følge Stortingets vedtak angående ulvebestand i Norge?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen