Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Havbrukskommuner bidrar til hele landet

Når regjeringen foreslår at havbruksfondet heretter skal fordeles 75 prosent i favør staten, har nok byråkratene i Finansdepartementet hatt litt for frie tøyler.

Høyre i Nord-Norge har vist lederskap i en sak som er svært viktig for mange kystkommuner, skriver Bård Ludvig Thorheim. Foto: Mostphotos
Høyre i Nord-Norge har vist lederskap i en sak som er svært viktig for mange kystkommuner, skriver Bård Ludvig Thorheim. Foto: Mostphotos

I oppdrettspolitikken har vi muligheten til å heise flagget for verdiskaping og innovasjon i distriktskommuner. Hvis vi kan få på plass en lik fordeling av havbruksfondet mellom lokalsamfunn og stat, vil hele landet tjene på det.

Regjeringen har foreslått en produksjonsavgift for havbruk på 40 øre som kommer lokalsamfunnene til gode. Det er et godt forslag. Men når regjeringen samtidig foreslår at havbruksfondet heretter skal fordeles 75 prosent i favør staten, har nok byråkratene i Finansdepartementet hatt litt for frie tøyler. Flere havbrukskommuner vil komme adskillig dårligere ut enn i dag for å satse på havbruk.

Bård Ludvig Thorheim er innstilt til sentralstyret i Høyre. Foto: Privat
Bård Ludvig Thorheim er innstilt til sentralstyret i Høyre. Foto: Privat

Det er et større bilde her som for sjeldent trekkes frem. Vi har vært velsignet med at flere distriktskommuner langs kysten vår har stilt arealer til disposisjon i flere tiår for en næring som gikk med dundrende underskudd i starten. De første havbrukene forurenset fjordene kraftig, noe som iblant gikk ut over annet fiske og turisme og nærmiljøet til innbyggerne.

Hvis forholdene hadde ligget bedre til rette for det lengre sør, er det vel likevel ikke trolig at man ville tillatt mærer utenfor operahuset i Oslo eller i skjærgården utenfor Tjøme.

Men i mange kystkommuner i Nord-Norge handlet det om å skape arbeidsplasser og en fremtid for lokalsamfunnet sitt. Fraflytting var noen steder eneste alternativ. Det var verdt å ta en kostnad for å skape noe nytt.

Annonse

Oppdrett har siden hatt en eventyrlig utvikling som har satt Norge på kartet som en av verdens fremste sjømatnasjoner. Nå går utviklingen mot stadig renere havbruk, det har blitt skapt tusenvis av lønnsomme, kunnskapsintensive arbeidsplasser på steder som Brønnøy, Lovund, Skrova og Hadsel, for å nevne bare noen steder i mitt hjemfylke Nordland.

Havbruk betaler en betydelig del av velferden vår gjennom bedrifts- og personbeskatning. Men havbruk bidrar også vesentlig til at Norge beholder et handelsoverskudd overfor utlandet, noe som ikke er uvesentlig for nasjonalregnskapet.

Det er fremdeles en kostnad forbundet med å være havbrukskommune. Derfor bør disse kommunene gis et tydelig og positivt signal: Det skal lønne seg å bidra til verdiskapning. Det må gis noe tilbake, som kan re-investeres i mer verdiskapning.

Det er en slik løsning Høyre i Nord-Norge har samlet seg om, og som jeg stiller meg fullt bak. Forslaget er å endre fordelingen av havbruksfondet fra regjeringens, slik at siktemålet heller er 50/50 fordeling mellom stat og kommune/fylkeskommune. Det vil være bra for kystkommmunene, og gi de rette insentiver til fortsatt verdiskapning lokalt, noe som også kommer det større fellesskapet til gode.

Det er forøvrig verdt å merke seg Senterpartiet i denne saken. Lokalt kaller de regjeringens forslag for «et ran av kystkommunene». Men forslaget bygger altså på en modell som de selv har vært med på å foreslå. Det vil være interessant å vite hvilke begreper de da vil bruke om grunnrentebeskatning, hvor overskuddet går i et sluk til staten med svært uvisse fordeler for kommunene. Dette har altså deler av Ap omfavnet - et parti som Sp ønsker å sitte i regjering med.

Høyre i Nord-Norge har vist lederskap i en sak som er svært viktig for mange kystkommuner. Deres løsning har en realistisk sjanse til å samle et stortingsflertall bak seg. Men da må blant annet Sp vise større omtanke for kystkommunene enn det politiske spillet i Stortinget. Løsningen er god for havbrukskommunene og for verdiskapning og inntekter for hele landet. Det håper jeg også Stortinget samlet vil komme frem til.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva slags jordbruk skal vi ha?