Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har Toverud sovet i timen?

Lars Toverud får over en helside i Nationen greie ut om opphavet til ulvene i Skandinavia, og hvorfor han mener de ikke kan stamme fra Finland eller Russland.

Utdatert: Lars Toveruds materiale om ulvegener er gammelt og mangelfullt, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Utdatert: Lars Toveruds materiale om ulvegener er gammelt og mangelfullt, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hans kronargument bygger på en rapport fra svenske Anna-Kristin Sundqvist, som for 20 år siden studerte Y-kromosomet hos et lite utvalg hannulver fra Skandinavia, Finland, Russland og Baltikum. Y-kromosomet nedarves fra far til sønn over generasjoner og er nyttig for å spore genetisk opprinnelse.

I Sundqvists studie, som først og fremst hadde fokus på metode, ble de få Y-kromosomvariantene som fantes i Skandinavia ikke gjenfunnet i våre østlige nabobestander. Fra dette konkluderer Toverud at ulvene ikke kan stamme derfra.

Annonse

En nærmest identisk kronikk sto å lese i Nationen i april 2015, ført i pennen av lege og veterinær Halvard Dahle. Men mye vann er rent ut i havet siden den gang, og at Toverud så til de grader ignorerer nyere forskning og i stedet velger å kopiere Dahles argumentasjonsrekke og en 20 år gammel enkeltstudie, er nesten litt trist.

Vi anbefaler de av Nationens lesere som er interessert i ulvegenetikk om å lese den siste studien av ulvens Y-kromosom variasjon i Fennoskandia. Den heter The evolutionary history of grey wolf Y chromosomes (Smeds mfl. 2019) og viser at de få Y-kromosomvariantene som finnes i Skandinavia også finnes blant finske ulver.

Vi vil også tipse om en ny studie fra Uppsala universitet i Sverige, der man har analysert hele arvematerialet hos over 200 ulver fra Skandinavia, Finland og Russland. Den heter "Whole‐genome analyses provide no evidence for dog introgression in Fennoscandian wolf populations" (Smeds et al. 2020.) og viser små genetiske forskjeller mellom ulvene i Skandinavia og deres artsfrender i finskrussisk Karelen.

De genetiske metodene blir stadig bedre. I tråd med tidligere forskning på opphavsspørsmålet, bekrefter disse nye studiene at ulvene i Skandinavia med overveldende sannsynlighet stammer fra finskrussisk Karelen. Det er en slik grundig kartlegging av hele ulvens arvemateriale som nå også utføres ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Neste artikkel

Dyrelidelsene ingen tør å snakke om