Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har husdyrhold gått ut på dato?

Hva sier kua? Sauen? Eller grisen? Noe av det første vi lærer våre barn er å gjenkjenne gårdsdyr og å lage dyrelyder.

Bås: Binger, båser, møkk og fluer er ikke synonymt med dyremishandling, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Bås: Binger, båser, møkk og fluer er ikke synonymt med dyremishandling, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Det å ha kunnskap om gårdsdrift, bonden og gårdsdyr er med andre ord så grunnleggende for oss, at vi velger å introdusere dette for våre barn så tidlig som mulig. Hvordan kan det da ha seg at det stadig dukker opp flere og flere kritiske røster og aksjoner mot husdyrhold?

Vi ser klare tendenser i dagens samfunn som peker i retning av en fiendtlighet mot det å nytte seg av produksjonsdyr. Landbruksnæringen blir pekt ut som klimaversting, det dukker stadig opp nye erstatninger for animalske produkter og en hel næring innen landbrukssektoren avvikles over natta. Disse tendensene er alle resultater av folkemassens oppfatning, som i stor grad preges av trender, følelser og feilaktig informasjon. Vi i Oppland Bygdeungdomslag mener det er skremmende at trender basert på misoppfatninger og informasjonsmangel i så stor grad skal påvirke hvilke valg politikerne våre tar, og vi er redde for hva som kan komme til å skje videre. Kan det å ha ku, sau og gris inne i fjøs blir sett på som dyremishandling? Har husdyrhold gått ut på dato?

Det er ikke rart at utviklingen går denne veien hvis man tenker på hva slags forhold folk flest har til husdyrhold. Den informasjonen folk flest har om for eksempel storfehold er gjennom reklamer på fjernsynet av Felleskjøpet, Tine og andre store aktører. Der får vi se snakkende kuer som trasker rundt på grønne enger i vakre fjordlandskap. I sommerhalvåret kan dette være realiteten for mange av dyrene i Norge, da kua er ute og beiter og samtidig bevarer kulturlandskapet. Men det reklametitterne ikke ser er at dette faktisk ikke er realiteten mesteparten av tida, siden kua resten av året er inne i et fjøs og får servert konservert gress og kraftfôr. I fjøset er det ikke blå himmel og grønne enger. I et fjøs vil det være dyr i binger, dyremøkk, silo og halm rundt omkring og det vil være fluer. For folk som ikke kjenner til husdyrholdfaget kan forferdelsen derfor være stor når de oppdager hvordan det egentlig ser ut inni et fjøs eller hvordan produksjonen faktisk foregår.

Annonse

Binger, båser, møkk og fluer er ikke synonymt med dyremishandling. Dette er noe som er vanlig i alle fjøs, og det betyr ikke at dette ikke er en gård som drives med høy kvalitet og har god dyrevelferd. I Norge er det strenge regler knyttet til dyrevelferden blant produksjonsdyr, og dette følges opp gjennom jevnlige kontroller. Mattilsynet kan melde om generelt god dyrevelferd i Norge, med lave tall for tilfeller av vanskjøtsel. I tillegg er Norge det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen, og dette henger også sammen med den gode dyrevelferden. Norske dyr har det med andre ord godt, både på beite og i fjøs.

Med dagens teknologiske utvikling i landbruket blir det større og større gårder og færre og færre heltidsgårdbrukere og hoder involvert i selve husdyrholdet, hvertfall sammenlignet med tidligere tider, der ei hel bygd kunne være involvert i gårdsdriften. Det er derfor ikke bare den urbaniserte Oslo-borgeren som ikke vet hva som foregår i et fjøs, det kan likeså gjerne være mennesker bosatt i landets største jordbrukskommune som ikke vet hva som foregår på nabogården.

Hva kan landbruksnæringen så gjøre for å opplyse folk flest om hva som er vanlig når det gjelder husdyrhold? Hvordan kan vi hindre at misoppfatninger og kunnskapsmangel fører til følelsesstyrte aksjoner som får fatale ringvirkninger for hele næringer og enkeltmenneskene som blir rammet? Jo, vi er nødt til å invitere hvermannsen inn i fjøsene våre. Det være seg via sosiale medier eller fysiske besøk. Vi må vise og fortelle folk flest hvordan normalt husdyrhold faktisk fungerer, slik at det ikke bare er bøndene som har eierskap til det norske husdyrholdet og den norske matproduksjonen, men at hele samfunnet får kunnskap om og eierskap til næringen.

Vi i Oppland Bygdeungdomslag mener at det å nytte seg av de produktene dyrene kan gi oss har vært naturlig siden tidenes morgen, og det tror vi det kommer til å fortsette å være i all framtid. Vi mener altså at husdyrhold ikke er gått ut på dato, men vi er nødt til å sette i gang et opplysningsarbeid, for å forhindre at de som setter datostemplingen på husdyrhold er folk som ikke har noe forhold til binger, fôrbrett og møkkskraper.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Aktivisme som ødelegger