Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har Erna glemt fagre ord om satsing på Innlandets grønne gull?

Er skogen og landbruket bare salderingsposter og tomprat for denne regjeringen?

Får kritikk: Erna Solberg (H), her på vei til et lunsjmøte med politikere fra Innlandet, en region hun ikke fant plass til i regjeringen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
Får kritikk: Erna Solberg (H), her på vei til et lunsjmøte med politikere fra Innlandet, en region hun ikke fant plass til i regjeringen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Bioøkonomi, grønn vekst, sirkulær økonomi, fornybare skogressurser, satsing på distrikts-Norge. Alt dette er ord og begreper som ofte trekkes fram i politiske budskap, rapporter og vekststrategier. Premissene for å lykkes i grønn retning finner vi i rikt monn i Innlandet. Vi har høy skogavvirkning og beslutningsdyktige skogeiere, skogressurser i vekst, samt en lønnsom og kompetent skogindustri.

Glommen Skog hadde store forventninger til at ny regjering ville gjenspeile Innlandets potensiale i de politiske posisjoner. Der tok vi dessverre feil. Innlandet er ikke tilgodesett med så mye som en statssekretær, langt mindre en minister. Dette er ikke godt nok.

Vi registrerer også at mens trønderne reagerte umiddelbart og høylytt på at de, for første gang på svært lenge, ikke var representert i regjeringen, var det mer lavmælte og møblerte reaksjoner herfra. Innlandet må snart ta inn over seg at den sentrale makteliten hverken deler ut eller honorerer snill gutt/flink pike priser. Innlandets politikere og øvrige stemmer må bli høyere og tydeligere og legge bort den kledelige beskjedenheten.

Annonse

Basert på de politiske ambisjonene, skulle vi sett avtrykket i form av nøkkelpersoner inn i sentrale funksjoner. Det hadde vært et viktig politisk signal til områdets næringsutøvere og organisasjoner og et sterkt stimuli i viktige satsinger og prioriteringer innenfor de områder hvor regjeringene gang på gang har hevdet; hva vi skal leve av i fremtiden. Mener de egentlig dette, eller er det fagre ord på glanset papir?

Dette inntrykket styrkes av at det er altfor tydelig at landbruksministerposisjonen fremstår som en salderingspost og bekles mer ut i fra behov for å få regjeringskabalen til å gå opp enn av vilje til å signalisere satsning på næringen.

Uansett skal vi ufortrødent arbeide videre med verdiskapning basert på skogressursene i Innlandet. Vi skal engasjere oss næringspolitisk for skogeiere og i hele kjeden fra skog til industri. Det er nok av saker å ta tak i, men det hadde vært lettere med sentralt plasserte røster på Løvebakken!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når mauren skal la humla suse