Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har du hørt om Grofondet?

I et debattinnlegg i Nationen 2. oktober skriver professor ved NMBU, Trine Aulstad Sogn om viktigheten av jordvern, og hvorfor det bør opp på agendaen i styrerommene i norsk næringsliv.

Fått støtte: Adigos robot Astrix er utviklet med støtte fra Grofondet. Foto: Adigo
Fått støtte: Adigos robot Astrix er utviklet med støtte fra Grofondet. Foto: Adigo

Hun skriver:

«Norske bedrifter som bør trekke jord inn i styrerommene, investere i forskning på og bærekraftig forvaltning av jord, er for eksempel dagligvarekonsern som Norgesgruppen.»

Hun har helt rett. Og det var nettopp derfor Grofondet ble stiftet av Gartnerhallen, Norgesgruppen og Bama i 2015.

Annonse

Fondet er på 100 millioner kroner og gir prosjektfinansiering på rundt 10 millioner kroner i året. Disse pengene går til prosjekter som bidrar til verdiskaping fra produksjon av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter på en bærekraftig måte.

Flere av prosjektene som har mottatt støtte fokuserer på en bedre forvaltning av jord. Et eksempel er forskning på bruk av falske såbedd og fangvekster for å redusere ugress og forbedre jordkvalitet.

Et annet forsker på hvordan trefiber fra gran kan brukes som et alternativ til torv som vekstmedium. Dette viktig fordi torv hentes opp fra myrer som igjen fører til høye utslipp av klimagasser og etterlater tørre områder.

Støtte til ugressroboten Astrix er et tredje eksempel. Roboten brukes til å skyte enkeltdråper med plantevernmiddel på individuelle ugressblader i grønnsakskulturen. På den måten reduseres bruk av plantevernmidler som vanligvis sprøytes utover med opptil 95 prosent. Denne teknologien vil kunne få store ringvirkninger også utover Norges landegrenser.

NMBU er involvert i flere av prosjektene som finansieres av Grofondet, og vi inviterer til å søke støtte på flere prosjekter som bidrar til bærekrafitg vekst i grøntsektoren. Neste søknadsfrist er 12. februar.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Opptatt av miljøet? Velg norsk lam på grillen i sommer!