Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har du glemt biogassen, Erna?

Biogass er en moden, miljøvennlig energibærer for norske ferger.

Oppe og går: Biogass-reaktorene ved Norske Skog på Skogn kan levere drivstoff til norske ferger. Foto: Håvard Zeiner
Oppe og går: Biogass-reaktorene ved Norske Skog på Skogn kan levere drivstoff til norske ferger. Foto: Håvard Zeiner

I en såkalt lekkasje fra regjeringens klimaplan til NRK, melder Erna Solberg om at alle nye fergeanbud skal stille krav om lav- eller nullutslippferger innen 2023.

Det er et godt tiltak som blir enda bedre dersom regjeringen også legger til rette for bruk av en energikilde som regjeringen synes å ha glemt, nemlig biogass.

Biogass er klimavennlig, den er tilgjengelig her og nå og den krever ikke utvikling av ny teknologi på fergene. Biogass kan brukes alene, i kombinasjon med naturgass, som reserveløsning når batterifergene må lades eller når hydrogenfergene skal testes ut.

Annonse

Norsk biogass produseres av biologiske ressurser som avfall, slam, husdyrgjødsel og organisk materiale fra havbruksnæringa. Den skaper også nye, grønne arbeidsplasser over hele landet. Å ikke utnytte dette potensialet betyr høyere klimagassutslipp og lavere verdiskaping. Det er det stikk motsatte av hva Norge trenger nå.

"Norsk biogass produseres av biologiske ressurser som avfall, slam, husdyrgjødsel og organisk materiale fra havbruksnæringa."

Behovet for fossilfrie energikilder er stort både i skipsfarten, i tungtransporten og i industrien. Vi forventer derfor at regjeringen sørger for at norsk biogass utnyttes i samspill med både elektrisitet, hydrogen og naturgass fremover.

Regjeringen kan starte med å opprette et eget kapittel om biogass i den kommende stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser allerede nå. Å glemme biogassen kan nemlig fort ende med å gå over bekken etter vann i jakten på utslippskutt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den dyre og viktige journalistikken