Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har Acer ingenting med den skyhøye strømprisen å gjøre?

Vil en gjøre noe med selve strømprisen så møter en både ESA og Acer.  Myndighetene har fjernet verktøykassa som kan møte dette tospannet.

Skaper debatt: Høy strømregning. Foto: Mostphotos
Skaper debatt: Høy strømregning. Foto: Mostphotos

Nationens faktaoppslag om strømpriser på nationen.no er informativ når det gjelder bakgrunnen for de skyhøye strømprisene. Det er interessant at det ikke er en eneste ekspert som gjentar NVEs analyse om at hver utenlandskabel bare ville medføre et par øre økning i strømprisen.

Men de tre ekspertene er også helt enige om at Acer ikke har noe som helst med den oppståtte situasjonen å gjøre. Det kan skyldes at Nationen lar være å stille det avgjørende spørsmålet: Hva kan norske myndigheter gjøre for å få ned strømprisen?

Det er ikke uten grunn at kontroll med strømprisen er det sentrale for industrilokomotivet Elkem. Vår kraftforedlende industri kvalifiserer ikke til bostøtte, er ikke momspliktig og betaler bare et halvt øre i elavgift. Alle de forslag som kommer fra kraftbransjen og en rekke politikere vil ikke hjelpe noe som helst for industrien.

Kommunikasjonsdirektøren i Elkem vil stille krav til magasinfylling. Det løser ikke problemet med utenlandskabler som gjør det mulig å eksportere halvparten av vår strømproduksjon. Men alle eksperter er enige om at kombinasjonen med lav magasinfylling og utenlandskabler gir ekstra utslag.

Annonse

La oss si at myndighetene vedtar at kraftselskapene må sette inn tiltak når magasinfyllinga faller under normalen for årstida, slik den gjorde rundt sankthans i år. Da er det to mulige tiltak: Rasjonering og/eller struping av eksport. Det er neppe politisk mulig å innføre rasjonering og fortsette med strømeksport.

Fri flyt av varer er en av EUs grunnleggende friheter. Restriksjoner på eksport er mulig ved å benytte § 112 i EØS-avtalen. Her heter det at "ensidige nasjonale tiltak kan iverksettes” dersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt.”

Overvåkningsorganet for EØS-avtalen vil neppe være enige om at høy strømpris er alvorlig nok. Men det er fullt mulig å prøve. Spesielt siden protestene mot den høye strømprisen nå brer seg i hele EU.

Men Norge har altså meldt seg inn i EUs energiunion og dermed fått et nytt overvåkningsorgan, kalt Acer. 14. juni 2021 vedtok Stortinget CACM- forordningen, om kapasitet og flaskehalshåndtering, noe som innsnevrer handlingsrommet. Muligheten for å gripe inn mot den markedsmessig bestemte strømflyten er etter avtalens artikkel 69 begrenset til force majeure som betyr rene nødssituasjoner.

Det er artikkel 69.5, Reguleringsmyndigheten for energi, forkortet til RME, som avgjør om det faktisk er en slik nødssituasjon. RME kan som kjent ikke instrueres av norske myndigheter, bare av Acer.

Vil en gjøre noe med selve strømprisen så møter en både ESA og Acer.  Myndighetene har fjernet verktøykassa som kan møte dette tospannet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Acer-dommen bør til Høyesterett