Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Handlingsplan mot villsvin

For lite konkret, for dårlig tempo og manglende koordinert handlekraft.

Færrest mulig: Det er laget en handlingsplan mot villsvin. Foto: Åke Lundin / Mostphotos
Færrest mulig: Det er laget en handlingsplan mot villsvin. Foto: Åke Lundin / Mostphotos

Veterinærforeningen mener det er viktig at handlingsplanen slår fast målsettingen om «færrest mulig villsvin på et minst mulig område». Når departementene velger å ikke lage en utrydningsplan, slik Veterinærforeningen har arbeidet for, krever dette en mye tydeligere og konkret plan enn den som nå er lagt frem

Handlingsplanen bærer preg av at den er utarbeidet av to ulike forvaltningsorganer med ulik tilnærming til problemstillingen, og dermed ulik tilnærming til gjennomføring og handlekraft.

Det synes som om Miljødirektoratet har vesentlig bedre tid og mindre hastverk enn Mattilsynet med å få tiltak på plass og få gjennomført dem.

En handlingsplan bør som navnet tilsier være preget av nettopp handling. I denne planen virker tiltakene på flere av områdene vage, og er preget av beskrivelser som «bør vurderes», «kunne være», «kan valg av», «det er ønskelig», «kan det være aktuelt», «avklaring av ansvar for dette må avklares».

Annonse

Det savnes en mer konkret tidsplan for når de ulike tiltakene skal være på plass og en tydeligere prioritering og måloppnåelse i forhold til tidsplanen. Dette er også avgjørende for å kunne gjennomføre gode evalueringer underveis og til slutt.

En viktig forutsetning for måloppnåelsen om desimering av villsvinbestanden er utstrakt koordinert samarbeid mellom grunneiere. Det savnes en grundigere vurdering av forhold som kan tenkes å hindre slikt samarbeid, og hvilke virkemidler myndighetene i så fall kan ta i bruk.

Flere viktige tiltak krever endringer i lov- eller forskrift. Handlingsplanen er utydelig på om slike endringer skal gjennomføres og i hvilket tempo.

Arbeid med nødvendige lov- og forskriftsendringer må prioriteres og intensiveres for å komme i gang med tiltak så fort som mulig.

Det er åpenbare utfordringer med at denne planen skal gjennomføres i et samarbeid mellom to departement og to underliggende direktorater.

Veterinærforeningen forutsetter at Landbruks- og matministeren tar lederskap i denne saken, slik at konkrete tiltak settes i gang så snart som mulig. Villsvinene har allerede gjort sitt inntog i flere regioner i Norge. Hvis vi skal få kontroll på villsvinene må vi handle nå!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen for desember