Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Handelsunderskudd med EØS

Selv om utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) misliker at Storbritannia har forlatt EU, kan hun ikke omtale handelen mellom Norge og EU som om brexit ikke fantes.

Tollvilkårene for norsk eksport av sjømat ville vært bedre med de handelsavtalene som Canada og Japan har med EU enn det som er dagens situasjon med EØS-avtalen, mener Kathrine Kleveland. Foto: Mostphotos
Tollvilkårene for norsk eksport av sjømat ville vært bedre med de handelsavtalene som Canada og Japan har med EU enn det som er dagens situasjon med EØS-avtalen, mener Kathrine Kleveland. Foto: Mostphotos

I sin EU/EØS-redegjørelse til Stortinget i mai sa Ine Eriksen Søreide at opp mot 80 prosent av norsk eksport går til EU. Etter at Storbritannia, som er et stort marked for norske varer og tjenester, ikke lenger er EU-medlem, er andelen kraftig redusert til rundt 60 prosent.

Jeg påpekte det i et tidligere innlegg, og Søreide svarer i Nationens nettutgave 3. juni uten at gi noen god forklaring på at hun velger å overse at britene faktisk forlot EU 31. januar i år.

Les innlegget til Søreide:

Annonse

Les Klevelands første innlegg:

Ministeren roser EØS-avtalen, men burde være bekymret over handelsunderskuddet for Fastlands-Norge i forhold til EU, som har økt og økt siden vi fikk EØS-avtalen på 1990-tallet. Tall fra SSB og Menon Economics viser at handelen med fastlandsvarer har et årlig underskudd mot EU på mellom 120 og 150 milliarder kroner de siste ti årene.

Selv om landbruk skulle være utenfor EØS-avtalen, har også importen av landbruksvarer fra EU til Norge økt kraftig. En viktig årsak er tollfrie kvoter som EU har fått gjennom forhandlinger på grunn av EØS-avtalen. I år 2000 hadde importen fra EU en verdi på 10 milliarder kroner. I 2018 var importverdien steget til 42 milliarder kroner. Handelsbalansen på landbruksvarer er 35 milliarder kroner i EUs favør, mot 8 milliarder i 2000. Vi har altså fått en kraftig ubalanse i strid med forutsetningene i EØS-avtalen. Den store og stigende importen er en trussel mot norsk matproduksjon og lokal foredling.

Ministeren mener EØS-avtalen er viktig fordi den omfatter handel med tjenester. Det er riktig at handelsavtalen med EU fra 1973 ikke regulerer tjenester, men gir tollfrihet for industrivarer. I de moderne handelsavtalene som EU har med ulike land, inngår også tjenester som en naturlig del. Det er dessuten interessant at to av EUs nyeste handelsavtaler, med Canada og Japan, begge gir over tid nærmest full tollfrihet for sjømat. Tollvilkårene for norsk eksport av sjømat til EU vil derfor være bedre med en lignende handelsavtale enn det som er dagens situasjon med EØS-avtalen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mange års avvirkning har gått overende