Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gruvedrift for grønt skifte og lokale arbeidsplasser

Regjeringens endelige beslutning om gruvedrift i Kvalsund kommune er veloverveid og faglig fundert. I tillegg har prosjektet bred politisk støtte lokalt og stor støtte i fylket.

Repparfjord: Det har vært mye diskusjon om gruvedrift i Repparfjord. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix
Repparfjord: Det har vært mye diskusjon om gruvedrift i Repparfjord. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix

Et klart flertall av de folkevalgte politikerne i Kvalsund kommune ønsker gruveprosjektet til Nussir ASA velkommen. Det er også stor støtte blant fylkespolitikere fra partier av ulike farger, fordi det vil gi betydelige positive ringvirkninger i kommunen og regionen. Man må gjerne være uenig i vedtaket, men å kalle det et maktovergrep når det er så sterk forankring lokalt, er rett og slett urimelig.

Innlegget fra Torill Olsen kan leses her:

Da Nærings- og fiskeridepartementet ga driftskonsesjon til Nussir ASA i februar, hadde saken vært til behandling i over ti år. Beslutningen ble gjort basert på faglige vurderinger og etter mineralloven.

I klagebehandlingen av saken ble det gjort en ny grundig vurdering. Regjeringen opprettholder vedtaket, med begrensningene som er satt for driften, fordi de positive sidene ved prosjektet veier tyngre enn de negative.

Annonse

Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark, omtaler likevel regjeringen som arrogant og kunnskapsløs til tross for at både utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet.

Kravene i utslippstillatelsen innebærer at selskapet skal holde nøye kontroll med eventuelle virkninger av utslippene. Miljødirektoratet kan også sette i gang sanksjoner dersom utslippene eller konsekvensene av forurensningen er større enn forutsatt.

Det er samlet sett vurdert at gruvedriften og deponeringen ikke vil få uakseptable virkninger for miljøet og jeg har tillit til at de faglig kompetente myndigheten gir forsvarlige råd, og har ikke sett grunn til å reise tvil om de faglige vurderingene.

Prosjektet vil dessuten bidra til bærekraftig verdiskaping og eksportinntekter i nord. Det vil være et positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet med minst 150 nye arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst. Jeg gjentar dette fordi det har vært avgjørende argumenter i vurderingen av tildeling av driftskonsesjonen.

Vi stiller strenge krav til mineralutvinning i Norge. Dette vil være en av de mest miljøvennlige måtene å utvinne kobber i verden. Hvis vi skal bygge nye vindmøller, elektriske skip, batterier og solcellepaneler, trenger vi flere mineraler. Og for å skaffe viktige mineraler, som kobber, trenger vi gruvedrift.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Beredskap krever tillit