Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grunnrenteskatt på privat eiendom?

Det er prinsipielt feil.

Småkraftverk: Det er foreslått at småkraftverk skal ilegges grunnenteskatt. Foto: Steinar Hansen
Småkraftverk: Det er foreslått at småkraftverk skal ilegges grunnenteskatt. Foto: Steinar Hansen

Det er privat eierskap av vassdrag og fallretter i Norge. Eierskapet var lovfestet i Gulatingsloven og Magnus Lagabøters landslov og i Vassdragsloven fra 1887, og har god historisk forankring. I konsesjonslovgivningen fra 1907–1917 ble retten til regulering av et vassdrag begrenset, men selve fallrettene har fortsatt privat eierskap.

Grunnrenten er verdien av å bruke naturressurser. Henry George og Karl Marx ønsket skatt på grunnrente, og mente naturressursene tilhører hele samfunnet.

Men i Norge har vi privat eiendomsrett. Vi har felles eide naturressurser som olje og fisk, og det meste av stor vannkraft. Fallretter er derimot fortsatt privat eid.

Grunnrenteskatt på felles eide naturressurser som olje er fornuftig, de fleste er enige om det.

Annonse

Særskatter er også forståelig for stor vannkraft, når fallretter er ekspropriert eller regulering påvirker allmenne interesser i stor grad.

Men det er prinsipielt feil med grunnrenteskatt på privat eiendom. Og fallretter til småkraftverk er altså privat eiendom.

Småkraftverk har effekt mindre enn 10MW og er uten reguleringsmagasin. De påvirker ikke resten av elven og har liten påvirkning på allmenne interesser.

Det er feil å beskatte slike fallretter som om de var en felles ressurs. Da kunne man like godt innføre grunnrenteskatt på eiendom og næring med god beliggenhet, om det er en strandtomt på Sørlandet eller et forretningslokale i Oslo sentrum.

Et skatteutvalg har foreslått grunnrenteskatt på småkraft. Småkraftverk ble fritatt for dette i 2004 for å stimulere til bygging, og det har gitt investeringer på 25 mrd. kr.

Grunnrenteskatt er prinsipielt feil. Dessuten er den i praksis en bruttoskatt som vil gi store tap for de som fulgte politikernes råd etter 2004.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skål for Vinmonopolet