Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt lys til Nussir bør feires

Bremseklossene som Torill Olsen og Sametinget representerer har altfor lenge fått hindret utvikling og aktivitet i Finnmark.

Gruvedrift: Selskapet Nussir har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark.Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix
Gruvedrift: Selskapet Nussir har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark.Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix

Torill Olsen kommer i mandagens Nationen med et selsomt angrep på regjeringens ja til å gi driftskonsesjon til Nussirs kobbergruve i Kvalsund.

Olsen skyter ut karakteristikker som «kunnskapsløs» og «arrogant», men selv nekter hun å ta fagvurderinger innover seg og fnyser av argumentet om nye arbeidsplasser. Norge må ta et større ansvar for det grønne skiftet og sikre at mineraler kan utvinnes i Norge med forsvarlige miljøkrav og sikker drift.

Les innlegget fra Torill Olsen her:

Konsekvensene av sjødeponering har vært vurdert grundig ved tidligere prosesser. Det er et omfattende kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for vurderingene, og spesielt de samiske interesser særlig knyttet til reindriftens bruk av arealer på land men også sjødeponiets innvirkning på sjøsamisk fiske.

Alternativer til sjødeponering av avgangsmasser er vurdert, men ingen av alternativene ble ansett å være miljømessig bedre enn deponering i sjø. Det er liten risiko for partikkelspredning utenfor deponiområdet. Derfor vurderes det som lite sannsynlig at deponeringen av avgangsmasser vil ha en negativ påvirkning på marint naturmangfold utenfor deponiområdet.

Annonse

Olsen kommer med de samme argumentene som er blitt motbevist gang på gang. Men fagvurderinger er åpenbart lite verdt for de som ønsker å skape et reservat i Finnmark. Olsen kan slå seg sammen med Sametinget om å være en bremsekloss for verdiskapning i nord.

At Kongen i statsråd gir grønt lys til Nussir bør feires. Arbeidsplasser er alfa omega for et lokalsamfunn og «lys i husan», og gir familier mulighet til å bli boende eller bosette seg i området. Nussir vil bli en stor bedrift i Finnmark med over 150 ansatte, og signalene er at de tar sikte på å ha så mange på plass om to og et halvt år. Å ignorere viktigheten av dette er arrogant.

Driftskonsesjonen til Nussir er noe av det viktigste enkeltvedtaket som er gjort for Finnmark, som vil ha ringvirkninger for lokalsamfunnet og hele regionen i flere tiår. Gruvedriften vil bidra til arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst.

Det har tatt tid å behandle klagene som kom inn fra blant annet Sametinget og Naturvernforbundet, men dette har vært viktig for å sikre en omfattende og grundig vurdering av klagene som er kommet inn. Det sørger for at avgjørelsen om driftskonsesjon er basert på et solid kunnskapsgrunnlag.

Nussir tar sikte på å bli den mest moderne gruven i Norge og de har allerede startet samarbeidet med Enova for å få dette til å bli verdens første helelektriske gruve. Nussir er et prosjekt for fremtiden. Verden kommer til å trenge mer og mer kobber i fremtiden. Det er positivt at kobberet kan utvinnes i Norge, med forsvarlig miljøkrav og sikker drift.

Bremseklossene som Olsen og Sametinget representerer har altfor lenge fått hindret utvikling og aktivitet i Finnmark. Nå får Frp endelig gjennomslag for å ønske næringslivet velkommen til nord.

Vi ønsker ikke at regionen skal bli et reservat, men snarere at det fylles av aktive og levende lokalsamfunn der folk har lyst til å bo. For at folk skal bli boende, trengs et sterkt næringsgrunnlag.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kontinuerlig kamp