Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt landbruk V2.0

Landbruket er pålagt å spare inn 5 millioner tonn CO2 fram mot 2030. Flere tiltak er diskutert, og beslutninger må tas raskt.

Biodiesel: Døra til fossilfritt landbruk er fortsatt vidåpen, skriver innsenderen. Foto: Lars Bilit Hagen
Biodiesel: Døra til fossilfritt landbruk er fortsatt vidåpen, skriver innsenderen. Foto: Lars Bilit Hagen

Det er tilførsel av CO2 fra fossile kilder som øker CO2-innholdet i atmosfæren. Overgang til fornybar diesel (andre generasjon biodrivstoff) er et enkelt og raskt gjennomførbart tiltak, som vil gi stor reduksjon av CO2-utslipp i landbruket. 450.000 tonn CO2 kan kuttes årlig. Biodrivstoff er både tilgjengelig og logistikkmessig modent for utrulling i dag.

Rapporten som Erik Harsem et al. utarbeidet for Eco-1 bioenergi AS i 2014, fokuserte på hvordan en kunne gjennomføre overgang til bærekraftig biodrivstoff i norsk landbruk. Kort fortalt handler dette om utfasing av fossil fyringsolje og fossil diesel, for å ta primærnæringen av fossil energi. Dette vil også å øke omdømmet til norske landbruksprodukter. Ruralis og Energigården gjennomfører i disse dager et prosjekt som viser at døra til fossilfritt landbruk fortsatt er vidåpen.

Annonse

Den største andelen av fossilt drivstoff, rundt 90.000.000 liter, benyttes i næringsmiddelindustrien og korn- og kraftforbransjen. Samvirket, som er største aktør, kan gjennomføre skiftet allerede i perioden 2019-2021. Omlag 60.000.000 liter forbrennes i korntørker, traktorer, lastebiler og skogsmaskiner. Her har hver bonde og skogeier direkte påvirkning. Produktene og kunnskapen er tilgjengelig i dag gjennom Agrikjøp sine innkjøpsavtaler, og fornybar diesel er tilgjengelig fra Mandal til Honningsvåg. Økonomien i landbrukets grønne skifte er ikke ferdigdiskutert. Flere løsninger er lansert for å stimulere overgang. Den enkleste vil være å avslutte rabattert avgift på diesel, slik at reell kostnad ved bruk av fossilt drivstoff synliggjøres. Systemforenkling gir kostnadsbesparing for myndighetene. Bonden kan selge CO2-kvoter, opparbeidet ved forbruk av fornybar diesel, for å utligne sine økte kostnader.

I årene etter 2014 er fornybar diesel (teknisk spesifikasjonEN15940) kommet på plass i markedet. Til forskjell fra første generasjon biodiesel (spesifikasjon EN14214) er fornybar diesel til landbruket, 2G AGRI, en revolusjon når en ser på overlegen teknisk kvalitet sammenlignet med fossil diesel. Klimakvaliteten er svært god (>80 prosent klimagassreduksjon etter livsyklusanalyse). Den vil uten teknisk tilpasning erstatte fossil diesel på alle typer dieselmotorer, samt gi bedre motorfunksjon blant annet i streng kulde.

Eco-1 er stolte av å bidra med sertifisert, bærekraftig fornybar diesel inn i prosjektet til Ruralis (jordbruk) og Energigården (skogbruk), og derved bidra til større kunnskap på området. Disse prosjektene er viktige for å vise landbruksorganisasjonene gjennomføring i praksis, og vise potensialet hos hver enkelt bonde og skogeier. Alle relevante forhold som påvirker en overgang er gjennomgått, fra tilgjengelighet av 2G Agri, til lukt og vinterkvalitet. Norsk Landbruksrådgivning bør gripe muligheten og gjøre dette til en sentral del av sitt virke.

For noen år siden produserte bonden sjøl energi til hesten. Råvaren til egen drift kan igjen komme fra egen jord. Grønt skifte til fornybar diesel er et positivt signal til de selskapene som driver teknologiutviklingen i Norge. Biodrivstoff med norskutviklet teknologi, basert på landbrukets råvare kan komme på plass i perioden utslipp skal kuttes. Bondens plass midt i navet av bioøkonomien er igjen svært synlig. Sett fart – 450.000 tonn C02 skal kuttes årlig.

Neste artikkel

Utvikling eller styrt avvikling av mjølkeproduksjonen?