Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God klimapolitikk gjør deg godt

Bedre helse, bedre økonomi, bedre tid, og god samvittighet. Dette er goder som vi alle kan få, dersom det føres god klimapolitikk. Her er noen eksempler.

Elbilen overtar: I sommer ble det solgt 16 elbiler for hver dieselbil. Foto: Mostphotos
Elbilen overtar: I sommer ble det solgt 16 elbiler for hver dieselbil. Foto: Mostphotos

Det å kjøre elbil er lydløs kjøreglede. Veldig mange har forstått dette. I sommer ble det solgt 16 elbiler for hver dieselbil. Lader du hjemme koster kjøringen under 2 kroner kroner per mil. De fleste opplever el-bilen som tilnærmet vedlikeholdsfri. Og klimaeffekten er betydelig: Bytter du til elbil kutter du utslipp med cirka 2,5 tonn CO2 per år i forhold til normal kjøring med fossilbil.

Når mange nå går fra fossilbil til elbil, blir det naturlig nok mindre luftforurensing i byer og tettsteder. Altså elbil er godt for lommeboka, vår felles helse, og for klima.

Om lag en tredel av alle utslipp i Norge kommer fra transport. Med klimapolitikk som gjør det lønnsomt å bruke hydrogen, biodrivstoff eller batteri til tungtransport kan all nødvendig transport bli moderne og klimavennlig. Gratis kollektivtransport og god tilrettelegging for sykkel og gange er også god klimapolitikk, og dette vil være positivt både for privatøkonomien og folkehelsa.

I transportsektoren har vi alt som ruller langs vei, men også flytrafikk. Det er mange år til flyene er utslippsfrie, men det enkleste er som kjent det beste. Det enkleste er å la være å fly hvis du ikke absolutt må. Digitale møter sparer både tid og penger, og kutter i flybehovet. Hvis vi i tillegg klarer å stresse ned og nyte ferien i Norge i stedet for å fly til andre land for å slappe av – da kutter vi virkelig mye. En tur til og fra London eller Paris gir et utslipp på et halvt tonn CO2 pr person. Tur retur California eller Thailand gir tre tonn.

Den andre tredelen av våre utslipp kommer fra industri og landbruk. Det å spise mindre kjøtt og mer plantemat er bra for helsa og bra for klima. I tillegg kan bonden produsere mye mere mat. Med en fornuftig innretning på en karbonavgift vil det være lønnsomt for industrien å gå fra fossil energi til elektrisitet. Det å energieffektivisere vil også være lønnsomt.

Annonse

Den siste tredelen av våre utslipp kommer fra vår olje- og gassproduksjon. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom med en stor rapport i mai i år hvor de slår fast at det ikke er rom for olje, kull eller gass fra noen nye felt eller nye gruver, og det må kuttes massivt i alle utslipp hvert eneste år, dersom verden skal klare å holde global oppvarming under 1,5 grader. FNs generalsekretær sier akkurat det samme, basert på den siste IPCC-rapporten.

Også de som har arbeid og inntekt fra oljeindustrien i Norge, vil være tjent med en klimapolitikk som setter i gang ny grønn industri og arbeidsplasser. Det kan gi gode og sikre jobber. Det er bedre for oljearbeidere å få tilbud om nye grønne jobber, enn å frykte arbeidsløshet dersom verden gjør som IEA og FN sier at vi må for å berge en levelig klode.

Det snakkes mye om å øke den generelle avgiften på CO2-utslipp fra 500 kroneer per tonn nå- gradvis opp til 2000 kr pr tonn i 2030. En vel så god ide kan være å gjøre denne avgiften slik at hver og en av oss får tilbake hver vår andel av de pengene som staten får inn i avgift. Dette kalles for Karbonavgift til fordeling. Dette er et populært klimatiltak for folk flest, og det har en dobbel klimaeffekt: Forbruk og aktivitet som gir utslipp av CO2 vil bli mindre fristende fordi det koster mer, men alt som har lave eller ingen utslipp – det blir relativt sett mye billigere. Altså med klimavennlig livsstil får du mer penger totalt sett.

Vi kan alle tjene penger på å produsere strøm med solceller på eget hus eller eiendom dersom Stortinget gjør de samme politiske grepene som Tyskland har hatt stor suksess med i over ti år.

Altså: Et klimavennlig Norge blir godt å bo i, men aller viktigst er selvfølgelig at vi da gjør vår andel av det som trengs for at vi alle slipper de tragediene som global oppvarming over 1,5 grader vil gi. Det er mer enn ille nok det vi ser allerede av skogbranner, tørke, flom, ekstremvær og redusert matproduksjon. Og god samvittighet for å gjøre det riktige – det er en tilleggs-bonus til alle i et klimavennlig samfunn.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fordummende om Gartnerhallen fra Nationen