Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God hundeavl handler om god helse

Norsk Kennel Klub har jobbet metodisk for bedre hundehelse på alle plan i flere tiår.

Det drives et betydelig helsearbeid blant mange ulike hunderaser, blant dem cavalier king charles spaniel, som det ikke er ulovlig å eie eller avle, skriver Anne L. Buvik. Foto: Roger Sjølstad/Norsk Kennel Klub
Det drives et betydelig helsearbeid blant mange ulike hunderaser, blant dem cavalier king charles spaniel, som det ikke er ulovlig å eie eller avle, skriver Anne L. Buvik. Foto: Roger Sjølstad/Norsk Kennel Klub

I #Motkultur skriver Anne Storberget om hundeavl, og at det ikke lenger bør «innebære å opprettholde et bestemt utseende som gir betydelige anatomiske plager». Hundeavl bør handle om å sette hunden helsemessig i stand til å leve et godt liv, sier hun. Vi har gode nyheter!

Norsk Kennel Klub har jobbet metodisk for bedre hundehelse på alle plan i flere tiår. Det er ikke, og skal heller ikke være slik at «utseende» er det eneste avlskriteriet for hunder som registreres hos oss.

Vi har kartlagt helseproblemer, definert satsningsområder, iverksatt screeningsprogrammer og har mange fine fremganger å vise til for en rekke raser. Også for de to rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel som Storberget refererer til, hvor det i dag settes omfattende krav til helsetester før de kan avles på i regi av oss.

Avl som skjer utenfor vårt system og dermed uten helsetesting, er dessverre økende. Det har vi ingen kontroll med. For øvrig er dommen fra tingretten som hun nevner, anket og er ikke rettskraftig. Det er ikke ulovlig å eie eller avle cavalier eller bulldog.

Annonse

I likhet med mange andre tror Storberget at avl av rasehunder først og fremst handler om utseende. Det gjør det ikke. Det handler om forutsigbarhet med tanke på størrelse, gemytt, egenskaper, funksjon og sunnhet.

For Norsk Kennel Klub er det ikke nok at en hund har et spesielt utseende for å bli brukt i avl eller ansett for å være et godt eksemplar av rasen. Vi er opptatt av en hund skal komme i de rette hender, tilpasset eierens behov og kompetansenivå. Det er god dyrevelferd.

Norsk Kennel Klub ønsker nye forskrifter om hundeavl velkommen. Mattilsynet har for en stor del basert sitt forslag på våre etiske retningslinjer for avl, som blant annet understreker at kun klinisk friske hunder skal benyttes i avl.

Vi er stolte over at Mattilsynet, som besitter den fremste fagkunnskapen på dyrevelferd, behandler oss som en dyktig og seriøs samarbeidspartner. Men vi mener deler av Venstres forslag er et feilspor.

Det er ikke, av en rekke grunner, realistisk å regulere avl av hund på den måten representantene foreslår, noe vi har utdypet i vårt høringssvar til Stortingets næringskomite.

Vi vil at forskriftene skal være gjennomførbare og realistiske, og gjelde for alle hunder, ikke bare definerte, registrerte rasehunder. Helseproblemer finnes også blant blandingshunder, og hunder skal være like mye verd og ha den samme lovmessige beskyttelse, uansett. Derfor støtter vi ikke Venstres forslag i sin nåværende form.

Neste artikkel

Bruk handlingsrommet i WTO til bedre matsikkerhet