Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God beredskap i nord

I Nationen 26. juli gir Cecilie Myrseth (Ap) et inntrykk av at beredskapen i nord blir svekket. Dette er feil. Regjeringen tar beredskapssituasjonen i Nord-Norge på alvor.

Helikopter:  Forsvaret skal flytte seks av ni Bell helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix
Helikopter: Forsvaret skal flytte seks av ni Bell helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Intervjuet i Nationen tar utgangspunkt i at Forsvaret skal flytte seks av ni Bell helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Myrseth mener blant annet at dette vil svekke politiberedskapen.

Dagens ordning er at Forsvaret har to Bell-helikoptre på Bardufoss med en times beredskap til transportstøtte for politiet. Dette opprettholdes ut året. Da vil denne beredskapen bli erstattet av en sivil helikopterkapasitet som også skal ha en times beredskap. Politiet vil også i framtida kunne benytte Forsvarets Bell helikoptre på Bardufoss, men de vil ikke stå på en særskilt beredskap for politiet slik de gjør nå. Videre vil politiet, som i dag, også kunne benytte redningshelikoptrene, Kystverkets loshelikopter og ambulansehelikoptrene i situasjoner hvor det er presserende behov for helikoptertransport.

Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den totale helikopterkapasiteten i nord øke. Justis- og beredskapsdepartementet ser også på mulighetene for å etablere og drifte en redningshelikopterbase i Nord-Norge basert på sivil innleie av helikopter. Bistand til politiet og luftambulanseoppdrag inngår som en del av dette.

Annonse

Dagens Sea King-helikoptre leverer svært god beredskap og vil gjøre det inntil nye redningshelikoptre er på plass. De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og enda bedre evne til å operere i dårlig vær. Den norske redningstjenesten vil derfor bli vesentlig styrket – både over hav og land.

Det er et velfungerende samarbeid med luftambulansetjenesten og sivile redningshelikopterressurser fra oljebransjen, også i nord. Deres helikopterressurser yter en betydelig innsats – slik samvirkemodellen legger til grunn.

Men beredskap er mer enn helikopter. Et landsdekkende Nødnett er også et av de største løftene vi har gjort innen samfunnssikkerhet og beredskap. God kommunikasjon er avgjørende i alle redningsaksjoner. Regjeringen har også igangsatt et stort prosjekt for full satellittkommunikasjon i Nordområdene. I Bodø har man gått foran når det gjelder nødmeldingstjenesten ved at disse er lokalisert i samme hus. Dette gir både praktiske og beredskapsmessige fordeler.

Sivilforsvaret er en viktig del av norsk beredskap. For å øke Sivilforsvarets forsterkningsevne ved store kompliserte hendelser har det blitt tilført seks mobile forsterkningsenheter. To av disse er plassert i Nord-Norge.

Arbeidet med å styrke norsk beredskap må fortsette, både i nord og i sør. Beredskapsarbeid er et kontinuerlig arbeid hvor et stadig endret utfordringsbilde gjør at vi må sette inn de riktige tiltakene. Håndteringen av hendelsene ved Hinlopen på Svalbard og utenfor Hustadvika er eksempler på at vi er forberedt når hendelser inntreffer – over hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjete Kongens kyr