Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Glansbilder av hyttelivet tjener ikke bygda

Hanne Alstrup Velures glansbilde av hyttebygging og hyttefolkets betydning for bygda rokker ikke ved det faktum at vi bygger ned verdifullt naturareal og reduserer naturmangfoldet for at velstående nordmenn skal få seg en bolig nummer 2 eller 3.

Vi kan ikke fortsette   bygge boliger som raserer urørt og verdifull natur, og som ligger som isolerte satelitter løsrevet fra bygdas øvrige bebyggelse, liv og virke, skriver Nelly Karidatter Einstulen. Foto: Mostphotos
Vi kan ikke fortsette bygge boliger som raserer urørt og verdifull natur, og som ligger som isolerte satelitter løsrevet fra bygdas øvrige bebyggelse, liv og virke, skriver Nelly Karidatter Einstulen. Foto: Mostphotos

Boligtrenden de siste tiåra med flere boliger for de rike krever mye naturressurser, ikke minst elektrisitet som vi av hensyn til naturen bør prioritere rett bruk av.

Les teksten til Hanne Alstrup Velure her:

Annonse

Vi trenger en langt mer gjennomtenkt og kritisk planlegging kommunalt og regionalt i samarbeid av hvor vi skal tillate etablering av fritidsboliger, hvordan disse boligene skal være, og hvilke kriterier utbyggere må oppfylle for at prosjektene skal tjene lokalsamfunnet i størst mulig grad.

Vi kan ikke fortsette å bygge boliger som raserer urørt og verdifull natur, og som ligger som isolerte satelitter løsrevet fra bygdas øvrige bebyggelse, liv og virke. Jeg tenker på alle husa som står tomme rundt omkring i grendene, mange av disse burde tjene ypperlig som fritidsbolig.

Tomter for hytter kan på tilsvarende vis knyttes til eksisterende infrastruktur i bygda. Folk som har fritidsbolig i eller nær den ordinære bebyggelsen vil kanskje komme til å bidra og engasjere seg mer i bygdelivet enn dem som har en slik bolig langt fra bygdesentrum, som i et fritidsboligfelt langt til fjells.

Glansbilder av «det norske hyttelivet» tjener ikke til mye nytte. Vi har tatt lange steg bort fra det vi tradisjonelt har regnet som hytter og hytteliv. Vi trenger et realistisk syn på hva som må til for at kommende fritidsbolig-etableringer skal kunne berike bygda og storsamfunnet, ikke føre til at vi blir stadig fattigere på det som aldri kan erstattes av noe annet: naturen og dens rike mangfold. Det blir jo et sørgelig paradoks om utbygginga av fritidsboliger ødelegger det som var attraksjonen for å investere i dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skivebom, Per Skorge