Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir 7.000 hytter på Sjusjøen levende bygder?

Politikken som formes bør være kunnskapsbasert snarere enn mytebasert i glansbilder slik Høyre legger opp til.

Blomstrer Mesnali av 7.000 hytter på Sjusjøen? Vi klarer ikke å se det. For til tross for stor privat verdiskapning observerer vi en helt annen utvikling, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Blomstrer Mesnali av 7.000 hytter på Sjusjøen? Vi klarer ikke å se det. For til tross for stor privat verdiskapning observerer vi en helt annen utvikling, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Der MDGs programkomité tar til orde for kun å tillate hytteutbygging innenfor allerede etablerte hytteområder, har Distrikts-Høyre en helt annen oppfatning. Hytteutbygging er en viktig motkraft mot avfolking i distriktene hevdes det. Er det en påstand som står godt? Eller bør den ses på med nye briller?

Les innlegget til MDG:

Les innlegget til Høyre:

Annonse

I Ringsaker, landets største hyttekommune med 7.251 hytter, er hyttene som kjent konsentrert nord i kommunen - Sjusjøenområdet. Hyttefolket gir grunnlag for et rikt nett av turstier og skiløyper, og bidrar til et større mangfold i aktiviteter og kulturarrangementer. Samtidig er det betimelig å spørre om verdiskapningen i hyttenæringens anleggs- og utbyggingsfase, og senere handels- og vedlikeholdsfase, her faktisk bidrar til levende bygder. Er det slik som Høyre hevder at hyttefolket ved sin blotte tilstedeværelse gir tilflytting? Blomstrer Mesnali av 7.000 hytter på Sjusjøen? Vi klarer ikke å se det. For til tross for stor privat verdiskapning observerer vi en helt annen utvikling.

Morten Aas, koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet. Foto: Forum for natur og friluftsliv Innlandet
Morten Aas, koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet. Foto: Forum for natur og friluftsliv Innlandet

Befolkningstallet i Nordre Ringsaker er nemlig synkende. Utviklingen er såpass dramatisk at skolestrukturen nå har blitt den mest betente politiske diskusjonen i kommunen. Det foreligger konkret forslag om nedlegging av fire skoler. Årsaken til befolkningsnedgangen er sammensatt, men det synes åpenbart at den storstilte satsingen på hytteutbygging ikke gir tilstrekkelige effekter verken når det gjelder bosettingsattraktivitet i grendene eller i særlig grad sysselsetting med betydning for bosetting, slik Høyre predikerer. Selv 7.000 hytter i Ringsakerfjellet gir ikke levende bygder. Hvorfor er det slik?

I diskusjonen om satsing på hytteutbygging i Innlandet er det et sterkt behov for en kritisk vurdering av hvor vi står, hva vi vil og hva vi gjør. Prinsippet som må gjelde i et demokratisk samfunn er at kursen videre avklares av våre folkevalgte etter gode medvirkningsprosesser. De bør her ta en tydelig forvaltningsrolle, og i denne rollen må de forstå at de skal ivareta felleskapets ressurser i et langsiktig perspektiv. Det skal ikke være slik at hytteutbyggerne, som har kortsiktig økonomisk gevinst som drivfaktor, får sette premissene for arealdisponeringer i fjellet og en samfunnsutvikling bygdene ikke er tilstrekkelig tjent med. Utbyggingsinitiativene må derimot settes inn i et større samfunnsperspektiv. Er det en ting vårens nyhetsbilde med koronasituasjonen har minnet hyttekommunene og forvaltningen på, så er det vel nettopp dette? For hvilke utbyggere har samfunnsberedskap, helhetlig natur- og arealforvaltning, klimavennlige transportløsninger eller gode regionale vare- og handelsetableringer i tankene når de aktivt setter press på kommunene for å få åpnet nok et område for hytteutbygging? Nettopp. Ingen.

Ole Morten Fossli, koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet. Foto: Forum for natur og friluftsliv Innlandet
Ole Morten Fossli, koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet. Foto: Forum for natur og friluftsliv Innlandet

I kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer er det tatt et gledelig initiativ til plansamarbeid og en mer helhetlig forvaltning av det sitt felles fjellområde. Innlandet fylkeskommune, som nå former sin planstrategi, kan også ta en samfunnsutviklingsrolle. De bør i så tilfelle vurdere effektene av den private verdiskapningen som ligger i hyttenæringen opp mot de økte offentlige kostnader som følger satsingen. Videre hvordan hytteutbygging påvirker parametere som vi ser og forstår opptar folkevalgte i utmarkskommuner på randen: befolkningsutvikling, skatteinngang, utdanningsnivå, lønnsnivå og kvinneandel. Politikken som formes bør være kunnskapsbasert snarere enn mytebasert i glansbilder slik Høyre legger opp til.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

De eldre er også fremtiden