Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesveiene skal endelig få et løft

Nationen bommer i sin virkelighetsbeskrivelse og ansvarsfordeling.

Forstår ikke skepsis: Jeg forstår heller ikke helt skepsisen Nationen har til Nye Veier AS. Det å ha en armlengdes avstand til arbeidet til Nye Veier, er ikke å abdisere, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Forstår ikke skepsis: Jeg forstår heller ikke helt skepsisen Nationen har til Nye Veier AS. Det å ha en armlengdes avstand til arbeidet til Nye Veier, er ikke å abdisere, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fylkesveiene er viktige veier til hverdagsbruk og verdiskaping. Kontrasten mellom nye riksveier og hullete fylkesveier med vedlikeholdsbehov blir fort stor. Heldigvis ser de færreste fylkesveier ut som potetåkrer, men jeg ser poenget som Nationen forsøker å gjøre i lederartikkelen sin fra 26. mars. Jeg er enig i at det må prioriteres mer til fylkesveiene. Jeg mener imidlertid at Nationen bommer i sin virkelighetsbeskrivelse og ansvarsfordeling.

Les Nationens leder om fylkesveiene:

En viktig milepæl i fylkesveienes historie startet i 2010. Da overførte den rødgrønne regjeringen ansvaret for 17.200 km riksvei til fylkeskommunene. Den gangen var det stor diskusjon om hvorvidt fylkeskommunene fikk god nok økonomi til å forvalte disse veiene godt nok. Selv om vår regjering har overført betydelige midler til fylkeskommunene de siste sju årene, har gapet vært for stort mellom tilstanden på veiene og prioriterte midler til vedlikehold.

Derfor tar regjeringen nå grep. Fylkesveiene våre trenger et løft, og det følger vi opp i ny Nasjonal transportplan. For i tillegg til alle midlene fylkeskommunene bruker på sine veier, prioriterer vi ytterligere tilskudd. Vi oppretter en helt ny tilskuddsordning for fylkesveier, og vi styrker satsingen på utbedring av tunneler.

Til den nye tilskuddsordningen legger regjeringen til grunn 13,2 milliarder kroner i friske midler i perioden. Når det gjelder utbedringer av tunnelene, legger regjeringen opp til en økning på 2,7 milliarder kroner.

Til sammen har vi lagt opp til en økning på 16 milliarder kroner. I tillegg kommer to milliarder gjennom eksisterende søknadsbaserte ordning. Med disse midlene legger vi til rette for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Det er på høy tid. Men jeg minner om at det var så sent som i 2015 at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet ikke økte men gikk ned. Mens andre regjeringer har nedprioritert samferdsel i årtier, har denne regjeringen gitt infrastrukturen i Norge det løftet det fortjener. At mange da får ekstra høye forventninger, er naturlig.

Jeg forstår heller ikke helt skepsisen Nationen har til Nye Veier AS. Det å ha en armlengdes avstand til arbeidet til Nye Veier, er ikke å abdisere. Selv om Nationen mener det. De fleste ser at Nye Veier bygger mer vei til en lavere pris, og med større samfunnsnytte. Og det bygges veier som binder landsdeler sammen. Det kaller jeg satsing, ikke abdisering.

Vi politikere bør være mindre veiingeniører og mer beslutningstakere. Et viktig grep i denne transportplanen er å gi fagfolka større frihet til å finne de beste transportløsningene. Med Nye Veier har vi vist at vi får mer vei for pengene.

Denne regjeringen har gjort store og små grep for å gi folk en bedre reisehverdag. Det tror jeg flere som har vært ute og reist på veien de siste årene har merket. Men vi er ikke ferdig. Vi skal fortsette arbeidet vårt med å gi folk i distriktene trygge og gode veier. Et viktig grep er å bidra til at fylkeskommunene løfter standarden på fylkesveiene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Solberg vil ha flere nye veier for å få ned antallet dødsulykker