Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frivillig beredskap trygger Norge

Skal vi ha et like godt beredskapstilbud over hele landet, må alle gode krefter tas i bruk.

Den nye regjeringen bør etablere en nullvisjon for drukningsulykker i Norge og en nasjonal handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet, skriver innleggsforfatterne. Her et bilde av Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet, frivillig mannskap Stein Erik Aanerud og Trygve Slagsvold Vedum på en skøyte i 2017. Foto: Redningsselskapet
Den nye regjeringen bør etablere en nullvisjon for drukningsulykker i Norge og en nasjonal handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet, skriver innleggsforfatterne. Her et bilde av Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet, frivillig mannskap Stein Erik Aanerud og Trygve Slagsvold Vedum på en skøyte i 2017. Foto: Redningsselskapet

Frivillighet er en hjørnesten i det norske velferdssamfunnet. Det gjelder ikke bare innen idretten og kulturlivet. Også i arbeidet for å bedre beredskapen og styrke tryggheten er Norge helt avhengig av frivillig arbeid. Skal vi ha et like godt beredskapstilbud over hele landet, må alle gode krefter tas i bruk.

Det var 88 drukningsulykker i Norge i 2020. Hittil i 2021 er det 57 drukningsulykker. Det er altfor mange menneskeliv, og det må arbeides mer målrettet for å få ned dette antallet. I Norge har vi arbeidet godt og systematisk med en nullvisjon for veitrafikken. Det har vært styrende for det gode arbeidet som har vært gjort innen trafikksikkerhet. Det er derfor et tankekors at vi ikke har arbeidet like målrettet med en nullvisjon for drukninger.

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada, og vi har i alle tider vært et sjøfarende folk. Det er enorme sjøområder hvor sikkerheten skal ivaretas for reisende til sjøs. Det er umulig å forestille seg å sikre menneskeliv i et slikt område kun ved hjelp av offentlige penger og virkemidler. God kystberedskap krever derfor et tett samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle for å redde liv og spare samfunnet for store kostnader.

Redningsselskapet er, med våre 53 topp moderne redningsskøyter, helt sentral i den beredskapen vi som samfunn har til havs. Vi har fartøyene, teknologien, utstyret, kompetansen, frivilligheten og kjennskapen til lokalsamfunnet. Disse vil forhindre flere ulykker, redde flere liv, og spare staten for flere millioner kroner hvert eneste år.

Fremfor at myndighetene skal bruke store summer på å investere i egne skøyter, vil det være det beste for statskassa og samfunnet at man får en enda bedre samhandling i beredskapen.

I 2018 inngikk vi en samarbeidsavtale med politiet, og det har vært svært vellykket. Lignende avtaler bør inngås med øvrige beredskapsaktører i Norge, som helsevesenet og brann- og redningsvesenet i kommunene. En slik samhandling vil bidra til kortere responstid og bedre utnyttelse av samfunnets samlede beredskapsressurser. Det er en vinn-vinn-situasjon som samfunnet bokstavelig talt ikke har råd til å takke nei til.

Annonse

Vi mener at den påtroppende regjeringen i større grad må utnytte potensialet for bedre samhandling. Det må prioriteres langt flere øvelser, der beredskapsaktørene, både offentlige, private og frivillige, deltar.

Skal vi være godt forberedt når en ukjent hendelse inntreffer, bør regjeringen sørge for minimum to til fire årlige samhandlingsøvelser i redningstjenesten. Hovedredningssentralen bør tilføres ressurser slik at de kan forberede og evaluere disse øvelsene.

For bedre utnyttelse av de eksisterende beredskapsressursene bør frivilligheten få bedre rammevilkår og inkluderes ytterligere. Helt konkret bør det legges bedre til rette for den enkelte frivillige, blant annet gjennom å sikre full kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, og tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten bør styrkes.

Samtidig mener vi at den nye regjeringen bør etablere en nullvisjon for drukningsulykker i Norge og en nasjonal handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet.

Redningsselskapet holder full fart forover. Våre frivillige skal føle at vi er takknemlige for at de gir alt og litt til for å redde liv og berge verdier. Nå blir det opp til regjeringen å verdsette denne innsatsen på vegne av landet vårt, på vegne av oss alle.

Staten klarer ikke – og trenger ikke – å løse alle problemene selv. Vi står klare til å bidra mer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi har en stor og økende skogressurs