Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Friskoler er et supplement, ikke en konkurrent

Statsråd Tonje Brenna skriver i flere aviser at frittstående yrkesfaglige skoler opprettes for å konkurrere med den offentlige skolen. Det er ikke riktig!

Regjeringen snakker ofte om å etablere tjenester nært folk. Skoleforslaget kan resultere i det motsatte, mener Anniken Haugli. Foto: Terje Pedersen / NTB
Regjeringen snakker ofte om å etablere tjenester nært folk. Skoleforslaget kan resultere i det motsatte, mener Anniken Haugli. Foto: Terje Pedersen / NTB

I dagens lov om frittstående skoler står det eksplisitt at "Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast". Med dette som rettesnor er frittstående skoler et viktig supplement, ikke en konkurrent, til det offentlige utdanningstilbudet.

Ta for eksempel Campus blå i Brønnøysund. Etter at næringslivet i tre år forgjeves forsøkte å få fylkeskommunen til å opprette et tilbud som ville dekke oppdrettsnæringens behov, så var den eneste løsningen å benytte seg av retten til å opprette den selv. Nå som skolen er på plass har den høye søkertall, høy andel jenter og ingen elevfrafall. Skolepengene er på 5000 i året. Disse inkluderer frokost og lunsj hver dag og alt av nødvendig personlig verktøy og utstyr.

Oppdrettsnæringen bidrar til både næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene. Ved å tilby videregående yrkesrettet opplæring lokalt bidrar skolen til å opprettholde bosetningen og sikrer seg samtidig god og stabil arbeidskraft. Alternativet for elevene i Brønnøysund er å flytte enten 32 mil nord til Meløy eller 14 mil sør til Rørvik i Trøndelag. Med tanke på at oppdrettsnæringen er spredt langs store deler av norskekysten er dette et godt eksempel på at det heller er behov for flere slike skoler, enn færre.

Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen snakker ofte om å etablere tjenester nært folk, om levende lokaldemokrati og at folk skal få bo der de vil. Dette forslaget kan resultere i det motsatte; med sentralisering av et viktig utdanningstilbud som vil gjøre det vanskeligere for næringslivet, spesielt i distriktene, å få tak i rett folk, til rett tid. Det vil også medføre at flere unge må flytte på hybel.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norge må ut av luksusfellen for natur