Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frihet for hvem?

Slikt tankegods burde ligge på historiens skraphaug.

Skolevalg: Elevene bør få velge hvilken skole de skal gå på. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Skolevalg: Elevene bør få velge hvilken skole de skal gå på. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I Nationens leder 13.januar går man til kamp mot elevens frihet til å velge skole og utdanning, og slår heller et slag for fylkespolitikernes frihet til å innføre tvang for ungdommens skolevalg.

Frihet til tvang altså. Slikt tankegods burde ligge på historiens skraphaug på vei inn i et nytt tiår hvor utdanning blir stadig viktigere.

Frihet til å søke seg til den utdanningen man ønsker, bør være en grunnleggende rettighet for alle elever som skal starte på videregående opplæring. Sammen med foreldre og venner tas retnings- og utdanningsvalg som vil prege resten av livet.

Tall for 2019 viser at 14 av 19 fylker heldigvis har en form for fritt skolevalg allerede, enten i hele fylket eller i inntaksregioner. Imidlertid er det fortsatt fylker som tvinger ungdom til sin nærskole og bidrar dermed til ulike rettigheter etter hvor man tilfeldigvis bor i Norge.

Annonse

I 2019 var det over 40.000 søkere til videregående opplæring som ble tvunget til å søke seg til den skolen fylkespolitikerne hadde besluttet. Slik bør det ikke være. Regjeringen har derfor sendt på høring forslag om å gi alle elever en rett til fritt skolevalg.

Kritikerne hevder dette vil være en frihet for de få. Da bør det være en tankevekker at i Buskerud hvor nærskoleprinsippet gjelder, så får 83% av søkerne oppfylt sitt førsteønske. I Finnmark og Oppland, som har fritt skolevalg, er tallet 91 prosent. I Vestfold med fritt valg i inntaksregioner får 94 prosent sitt førsteønske. Motivasjon ved å få ta den utdanningen man ønsker er også et poeng.

Andre har hevdet dette vil føre til A- og B-skoler, men glemmer at 14 av 19 fylker allerede praktiserer former for fritt skolevalg. Fortsatt er det slik at foreldrenes bakgrunn og utdanning betyr mest for forskjellene i hvorvidt elever fullfører og består videregående opplæring.

Det finnes også forskjeller mellom skoler i dag – men dette er et problem uavhengig av om man i et fylke har fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet som system.

I forslagene som ble sendt på høring er det lagt inn forslag som tar hensyn til reiseavstand eller innføring inntaksregioner. Forslagene skiller seg derfor ikke stort fra slik det allerede praktiseres rundt om i landet.

Det er også tenkt å gi rom for lokale tilpasninger. Imidlertid vil en nasjonal rett gi alle ungdom, uavhengig av bosted, friheten til å søke sin skole. For Høyre veier denne verdien tyngst.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kutt etter kutt gir ikke vekst, Erna