Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frihandelsavtaler kan ikke erstatte EØS, Eva Nordlund

EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser, ikke minst i distriktene hvor mange av våre eksportbedrifter holder til.

Kommentator Eva Nordlund i Nationen tar feil når hun mener at frihandelsavtalen kan erstatte EØS, skriver Jan Erik Grindheim. Foto: Liv-Jorunn Denstali Sagmo
Kommentator Eva Nordlund i Nationen tar feil når hun mener at frihandelsavtalen kan erstatte EØS, skriver Jan Erik Grindheim. Foto: Liv-Jorunn Denstali Sagmo

Et lite land som Norge, med en åpen økonomi og en velutviklet velferdsstat med basis i et økonomisk bærekraftig næringsliv, trenger et marked som er større enn det norske. Derfor sier sentralbanksjef Øystein Olsen at EØS-markedet er hundre ganger større enn det norske.

Dette liker ikke Eva Nordlund, siden hun mener EØS «åpner for sosial dumping – som flyter fritt langt inn i norsk arbeidsliv og øker forskjellene på folk» (Nationen 21.2.2019). Ja, sosial dumping er et stort problem i Norge, men det er ikke EØS-avtalens skyld. Det skyldes at noen er villige til å bryte de lover og regler for arbeidslivet som gjelder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvis norske bedrifter og arbeidsplasser skal være konkurransedyktige internasjonalt, er ikke frihandelsavtalen fra 1973 som Nordlund vil erstatte EØS-avtalen med, verdt noen ting. Den og andre tradisjonelle frihandelsavtaler, regulerer bare hvordan varer og (i visse tilfeller) tjenester kjøpes og selges over landegrensene, mens EØS-avtalen også regulerer hvordan disse produseres og konsumeres.

Annonse

Dette er noe helt annet, og langt viktigere for et velutviklet velferdssamfunn som det norske, enn det tradisjonelle handelsavtaler og avtaleverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO) gir.

Skulle vi følge slike avtaler, ville ikke norske bedrifter og arbeidsplasser være konkurransedyktige på de vilkår de er det i dag i vårt viktigste marked, men bli utkonkurrert av land som ville kunne dumpe lønninger, fjerne reguleringer i arbeidslivet og slurve med helse, miljø og sikkerhet etc.

Gjennom EØS-avtalen sikres det motsatte: disse landene må forbedre sine arbeidsmarkeder for å nå en høy felleseuropeisk standard.

Når det gjelder NHOs frykt fra 1994 om at norske arbeidsplasser ville forsvinne om vi ikke ble medlem av EU, var det antagelig helt riktig. Men arbeidsplassene forsvant ikke, fordi vi ble med i EUs indre marked gjennom EØS.

Det som ikke ble inkludert, var jordbruket. Der har det gått motsatt vei. I 1995 var det 80.226 gardsbruk i drift i Norge, i dag er det 39.621.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det handler også om oss