Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fremdeles uavklart om kraftunderskudd fra Tajik

Hadia Tajik svarer meg i Nationen 29. juni, og forsikrer om at Arbeiderpartiet skal sikre kraftoverskuddet. Men det er fremdeles like uklart for meg hvordan dette skal gå til.

Utvikling? Jeg ser frem til at Hadia Tajik kan vise hvordan utvikling av ny kraftkrevende industri i Norge er mulig selv om det er varslet at kraftoverskuddet, som er et av våre fremste konkurransefortrinn, er borte i 2026, skriver  Sivert Bjørnstad (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Utvikling? Jeg ser frem til at Hadia Tajik kan vise hvordan utvikling av ny kraftkrevende industri i Norge er mulig selv om det er varslet at kraftoverskuddet, som er et av våre fremste konkurransefortrinn, er borte i 2026, skriver Sivert Bjørnstad (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tajik skriver følgende: «Arbeiderpartiet er i gang med å sikre kraftoverskuddet. Vi har høye ambisjoner for de neste årene. Blant annet skal vi sikre norske forbrukere lave strømpriser, vi skal bygge ut grønn industri og vi skal elektrifisere store deler av samfunnet bort fra fossil energi.»

Hvis dette er en forklaring på hvordan kraftoverskuddet skal sikres, henger det ikke på greip - for å bruke et folkelig uttrykk. De nevnte ambisjonene vil ikke bidra til å øke kraftproduksjonen innen 2026, året det er varslet at kraftoverskuddet er borte. Regjeringens grønne industrisatsing og elektrifiseringsprosjekter vil jo trenge mer kraft, og ikke mindre.

Det eneste jeg kan se som vil bidra til betydelig mer av den rene norske kraftproduksjonen som kan virkeliggjøre regjeringens ambisjoner, er satsingen på havvind. Det er fint at regjeringen har satt et mål om 30 GW havvind innen 2040. Men dette hjelper altså ikke på kraftunderskuddet på kort sikt. Kraftproduksjonen på norsk sokkel vil jo først skyte fart utover 2030-tallet.

Næringsminister Vestre kom nylig med den mye omtalte batteristrategien. Den strategiske analysen som utgjør kunnskapsgrunnlaget for strategien påpeker at kraftunderskudd utgjør en trussel mot planene om en batteriverdikjede. Men dette forholdet diskuteres ikke i strategien.

Dette er svært underlig ettersom tilgangen til norsk fornybar kraft er selve forutsetningen for å etablere flere gigabatterifabrikker i Norge, slik regjeringen ønsker. Én slik fabrikk vil trenge mer strøm enn hele årsforbruket til Drammen. Det burde være helt grunnleggende å vise at dette er realistisk gitt de dystre analysene om kraftsituasjonen i 2026.

Jeg ser frem til at Hadia Tajik kan vise hvordan utvikling av ny kraftkrevende industri i Norge er mulig selv om det er varslet at kraftoverskuddet, som er et av våre fremste konkurransefortrinn, er borte i 2026.

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen