Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Framtida for Nortura Otta

Vi krever at ansatte eller andre overta Norturas anlegg på Otta.

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune. Foto: Privat
Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune. Foto: Privat

Nortura offentliggjorde 5. desember 2019 at selskapet ønsker å legge ned anlegget på Otta. Mellom 60 og 70 ansatte ved anlegget, og samlet cirka 125 arbeidsplasser i regionen, vil gå tapt.

I ettertid har Nortura meddelt at det ikke er aktuelt å la andre få overta anlegget for å drive slik aktivitet som anlegget er laget for. Nortura har ikke selv lagt fram konkrete planer for alternativ bruk, eller hvordan selskapet kan bidra til å erstatte 125 arbeidsplasser.

Slakteriet på Otta ble etablert av lokale ressurspersoner på 1950-tallet. Dagens anlegg ble etablert etter at kommunen hadde bidratt til å skaffe areal og sikre etablering. Denne hjelpen var med klar forutsetning om at det skulle drives slakteriaktivitet ved anlegget. Det offentlige og regionen har i alle år bidratt til anleggets virksomhet, og at anlegget har gitt gode resultatbidrag til Nortura.

Annonse

Aktiviteten ved anlegget har i over 70 år vært en hjørnesten i lokalsamfunnet. Anlegget er direkte koblet til regionens råvareproduksjon. Primærnæringen og verdiskapningen tilknyttet denne er kritisk for regionens utvikling.

Når Nortura nå ikke ønsker å drive anlegget videre, er det svært beklagelig dersom andre blir nekte å få overta anlegget og videreføre virksomhet. Å nekte slik overtakelse vil innebære en maktbruk og en sentralisering, og en mangel på samfunnsansvar. Om Nortura ikke snur, må det vurderes om det også er i strid med konkurranseloven, eller annet regelverk og avtaler.

Vi kan heller ikke forstå at Nortura er tjent med en slik løsning. Å nekte overtakelse av anlegget vil medføre en ytterligere svekkelse av Norturas anseelse. Det vil medføre ytterligere tapt tilførsel og tapt tillit blant folk flest, som nok går langt utover den risiko som ligger i å la noen få lov å drive aktivitet i det etablerte anlegget.

Nortura har i andre og lignende situasjoner avhendet anlegget, slik at det har vært mulig å videreføre aktivitet og arbeidsplasser. Dette må gjøres også nå.

Et samlet Gudbrandsdalsting, bestående av 12 kommuner og med 12 ordfører i spissen, krever herved at Nortura åpner opp for at ansatte eller andre får overta anlegget.

Innlegget er et brev sendt til Nortura, undertegnet de 12 ordførerne i Gudbrandsdalen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slamring i stortingsdører