Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fra klassereise til kompetansetur

Det er en realitet i dagens arbeidsmarked at kompetanse kan gå ut på dato og den vil oftere gjøre det i fremtiden.

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I sin tale til Høyre landsmøte uttalte statsminister Erna Solberg følgende: "Utdanning er en billett til en klassereise, men det holder ikke når den utdanningen ikke etterspørres midt i yrkeslivet. Vi kan ikke lenger tenke at det holder med en billett for en klassereise. I fremtiden kan det heller være behov for ett klippekort i stedet for en billett."

Negotia Ung deler statsministerens syn. Det er en realitet i dagens arbeidsmarked at kompetanse kan gå ut på dato og den vil oftere gjøre det i fremtiden. Derfor må vi fornye kompetansen så ingen i vårt arbeidsliv går ut på dato. Det betyr også å erkjenne og dokumentere den kompetanseutvikling som faktisk skjer på arbeidsplassene hver dag.

Den beste måten å møte fremtidens endringer på er å øke kompetansen til dagens og fremtidens arbeidstakere. Tariffavtalene pålegger arbeidsgiverne å sørge for etterutdanning av de ansatte. Vi i Negotia ser dessverre altfor ofte at dette ikke følges opp. Konsekvensen blir at bedriftene sier opp eksisterende ansatte for deretter å erstatte dem med ny kompetanse.

En viktig målsetting for Negotia er at det legges til rette for kontinuerlig kompetanseheving i et livsløpsperspektiv, der rammene for gode etter- og videreutdanningsordninger er det primære. Etablering av et helhetlig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse, vil være helt sentralt.

I februar 2017 signerte partene i arbeidslivet og myndighetene «Nasjonal kompetansepolitisk strategi». Målet er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv. Ambisjonen er at partene utvikler gode løsninger for etter- og videreutdanning sammen. For å lykkes med dette er det avgjørende at de involverte tar eierskap til strategien.

Det holder imidlertid ikke med fine ord, vi må ha handling. Negotia Ung foreslår derfor:

Annonse

• At arbeidsplassen skal være en viktig læringsarena hvor det legges til rette for utvikling av kompetanse.

• At virksomheter investerer i utdanning og kunnskap for alle sine ansatte.

• At bestemmelsene om kompetansehevende tiltak i avtaleverket forsterkes.

• En nasjonal finansieringsordning for etter- og videreutdanning.

• Arbeide for bedre tilbud om etter- og videreutdanning for medlemmene, og etablering av et nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse.

• At bedrifter i større grad enn i dag skal forplikte seg til å ta imot lærlinger.

Dette er ikke kompliserte tiltak. Vil statsministeren være med på denne dugnaden?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Koronautgifter for skoler og barnehager