Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt sultne

Tilløp til både bondeopprør og grasrotmurring på Høyres landsmøte.

Brumming i baklandet: Kompromisser og administrasjon er ikke nok for partiet til Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB
Brumming i baklandet: Kompromisser og administrasjon er ikke nok for partiet til Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB

Høyre liker at folk hopper i høyet. Iallfall de som hopper to og to. Vi må lage flere barn her i landet, for å betale skattene som må til for å dekke opp pengebruken til Høyre-regjeringen.

Flertallet i Høyre landet i helgen på at det er ganske dårlig bruk av offentlige penger å betale barnefamilier for å holde barna ute av barnehagen. Kanskje kan noen av de innsparte milliardene i kontantstøtte brukes på å betale folk for å få barn isteden?

Partiledelsen ville ikke fjerne kontantstøtten fra programmet, men gikk på både dette og flere nederlag i møte med et partidemokrati som synes mer sultent på Høyre-politikk enn partitopper som har pådratt seg kronisk kompromisseri etter åtte år og fire regjeringskonstellasjoner.

Nei til sexkjøpslov, strammere innvandringspolitikk og større kommunal selvbestemmelse over strandsonen i grisgrendte strøk er gjenkjennelige Høyre-vedtak.

Når partiet sier ja til søndagsåpne butikker for andre enn turister, ja til sterkøl i butikken, utvidede åpningstider for alkoholsalg er det mer i Astrid Gjertsens ånd enn i Kjell Ingolf Ropstads. Høyres gamle forbrukerminister (ja, en gang behøvde norske forbrukere en egen statsråd) åpnet en ketchupflaske av innestengt frihet med vanvittig overtrykk først på 80-tallet. Nå vil Høyre lette på flaska igjen.

KrF-partilederen er svekket og under sperregrensen etter å ha fått partiet med seg til høyresiden. Den kan ha rett som spår at Høyre vil gi KrF en "seier" i fortsatt kontantstøtte før valget - for å løfte partiet over sperregrensen.

Annonse

"Den kan ha rett som spår at Høyre vil gi KrF en "seier" i fortsatt kontantstøtte før valget."

I nasjonalromantisk forstand er jord og skog like norsk og viktig. I virkeligheten skjer jordbruket i et nasjonalt marked, mens tømmer, plank og papir handles i et internasjonalt marked. Høyre mener dette bør gjenspeiles også i eierskapspolitikken.

Norsk skogeierstruktur er sterkt fragmentert. Høyres storskogeiere fikk partiet med på å justere konsesjonslovbestemmelsene for skog "for å fremme aktiv forvaltning". Ordlyden lar seg iallfall resultatsjekke: Målet er ikke større skogeiere, men skogeiere som hogger mer og investerer mer i skogen.

Også Høyre-bønder kan kjøre traktor til byen. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Høyres landbruksnettverk vant flere kamper om odelsretten og distriktslandbruket i helgen.

Forslaget om å la landbruksbudsjettene gå først og fremst til volumproduksjon tjener bare to grupper: De som liker at det står "import" på maten, og de som liker at den er merket "billig". Det er nok nasjonal klasse igjen i Høyre til at forslaget ble nedstemt.

Et flertall gikk for å fjerne boplikten for gårdsbruk - men ingen har stoppet gjengroing bare ved å bo på gård. Driveplikten skal opprettholdes - og Høyre må gjerne pålegge kommunene å håndheve den strengere.

Etter åtte år kan Erna Solberg fremtre som om om hun har boplikt i statsministerboligen. Landsmøtet hennes synes ikke å være hemmet av noen driveplikt for landet. Landsmøte-stemningen bar mer preg av at man skal regjere på Høyres vis - eller slettes ikke. Det lever fortsatt et parti bak all administrasjonen til Erna.

Neste artikkel

Alle skjønner hva som ville skjedd om campus ble lagt ned. Om togskinnene svingte utenom. Om jordbruket ble lagt ned