Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt nasjonal kontroll med jernbanen

Olaf Gjedrem hevder i Nationen 3. september at jeg ikke vil innse alvoret for landet når jeg at mener Norge selv skal styre jernbanen, ikke EU. Jeg tar på alvor at vi har et så ulikt syn på EUs fjerde jernbanepakke.

Myndighetsoverføringen til EUs jernbanebyrå (ERA) er begrenset, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Myndighetsoverføringen til EUs jernbanebyrå (ERA) er begrenset, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jeg vil understreke at norske myndigheter fortsatt vil treffe de aller fleste beslutninger i jernbanesektoren. Myndighetsoverføringen til EUs jernbanebyrå (ERA) er begrenset, og vil i hovedsak gå ut på å utstede kjøretøytillatelser og sikkerhetssertifikater. Dette berører i begrenset grad viktige politiske interesser. Dette har nylig blitt bekreftet av Lovavdelingen, som har konkludert med at et alminnelig stortingsflertall er tilstrekkelig for å treffe vedtak om Norge skal innføre jernbanepakken.

Les innlegget til Olaf Gjedrem:

Annonse

Avgjørelser som ERA treffer, skjer på et teknisk område, på grunnlag av samme regelverk som ville blitt brukt av norske myndigheter. Der ERA treffer vedtak, vil Statens jernbanetilsyn ha ansvaret for oppfølgingen gjennom tilsyn. Tilsynet vil ha innflytelse på ERAs vedtak gjennom å vurdere de aktuelle norske reglene i saken.

Gjedrem er uenig i at stansvedtak fra tilsynet ikke kan overprøves av ERA. Det er uansett nøye regulert hvordan en eventuell uenighet mellom tilsynet og ERA skal håndteres. ERA kan ikke utøve annen myndighet enn å utstede, fornye, endre og kalle tilbake sikkerhetssertifikater og kjøretøytillatelser.

Gjedrem mener at jernbanepakken burde tas inn gjennom EFTA-pilaren, som den tredje energimarkedspakken (Acer-saken). Jeg mener jernbanepakken må vurderes på en helt annen måte. Avgjørelsene vil tas av et teknisk kompetent organ innenfor et tydelig rettslig rammeverk, der det vil være nasjonal involvering når norske interesser er berørt.

Gjedrem fokuserer på bruken av ordet obligatorisk om konkurransene om persontogtrafikken i vårt lovforslag. Jeg mener det uansett er riktig at det finnes unntak fra hovedregelen. Men Gjedrem ser ikke ut til å ha noen særlig tro på unntaket om å tildele kontrakter direkte, hvis det kan føre til bedre kvalitet eller mer kostnadseffektive tjenester. I så fall er det vel ikke noen grunn til å være negativ til et krav om konkurranseutsetting, siden vi allerede har sett at vi kan få et bedre togtilbud til en lavere pris for staten?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning