Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvaret må øve

Forsvaret skal levere på sin viktigste oppgave – også under en pandemi.

Må øve: Over 60 utenlandske soldater har testet positivt for koronavirus på norsk jord i januar. Illustrasjonsfoto: Bente Haarstad
Må øve: Over 60 utenlandske soldater har testet positivt for koronavirus på norsk jord i januar. Illustrasjonsfoto: Bente Haarstad

Koronapandemien påvirker oss alle. Restriksjonene er krevende og får mange vanskelige konsekvenser. Samtidig må Forsvaret levere på den viktigste oppgaven vi har: å forsvare Norge.

Forsvaret mottar i disse dager omtrent 3000 allierte soldater som skal øve og trene i nord. En del av dem skal delta i årets vinterøvelse som starter i mars. Samtidig som jeg er urolig fordi Norge og hele verden er rammet av en pandemi, må Forsvaret opprettholde sin evne til å forsvare landet, sammen med allierte styrker En naturlig og nødvendig del av dette er samtrening med allierte.

Gjennom hele pandemien har Forsvaret fremste oppdrag vært å opprettholde operativ evne og beredskap, ivareta smittevern og støtt sivile myndigheter.

Pandemien har ikke forandret den krevende sikkerhetspolitisk situasjonen vi har vært i de siste årene. . Allierte lands øving og trening i Norge i fredstid er en vesentlig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges sikkerhet er avhengig av at vi trener og øver sammen med NATO- allierte. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge.

Når det er sagt: Forsvaret gjør sitt ytterste for at denne aktiviteten ikke får konsekvenser for lokalsamfunn. Forsvaret har et meget strengt regime for testing og smittevern. Det er ikke slik at vi importerer smitte inn i lokalsamfunnet. Det kommer folk med smitte til leir, men det er nettopp derfor alle går rett til test og karantene når de ankommer Norge, slik at vi deretter kan isolere de som er smittet.

Normalt gjennomføres innreisekarantene innenfor inngjerdet militært område eller utendørs i teltleire i militære øvelsesfelt, langt unna all annen virksomhet. Det er dermed en absolutt kontroll med hvor og hvordan karantenen faktisk gjennomføres. De aller fleste utenlandske militære avdelinger ankommer Norge på militære transportfly, egne sivilt chartrede fly eller militære fartøyer. Det er dermed liten eller ingen kontakt i ankomstsituasjonen med sivile eller norske militære.

Forsvaret tar altså selv vare på de som er smittet, og holder dem isolert til de er friske. Dersom lokalbefolkningen skulle møte allierte soldater ute på butikken, er det soldater som har gjennomført testing og karantene. Det er derfor ingen grunn for sivilbefolkninga å uroe seg ekstra. At vi får positive utslag på tester viser at vi klarer å avdekke dem som har smitte, og isolere dem.

Forsvaret er godt rustet til å håndtere smitte etter å ha tilegnet seg verdifull kunnskap siden pandemien brøt ut. Risikoen for at noen av de smittede blir alvorlig syke er liten fordi de aller fleste som ankommer er relativt unge soldater med god helse og fysikk. Dersom det skulle skje er etablert praksis i NATO-sammenheng at senderstaten har ansvar for å luftevakuere personen hjem og dermed i liten grad belaste norsk sykehusvesen. Ellers er testkapasiteten i Nord-Norge god, skal ikke gå på bekostning av sivilbefolkningen.

Forsvaret har godt samarbeid med kommuneoverlegen og Helse Nord og bruker mye energi og ressurser på å minimere risikoen så mye som mulig. Det er og vil fortsatt iverksettes kompenserende og risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold. Vi følger situasjonen nøye.

Vi tar alle mange hensyn i disse dager. Mitt viktigste hensyn er forsvar av Norge. Derfor mener jeg at denne treningen er viktig og nødvendig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Harselas mot Høyre