ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Fornybar billøsning for hele landet

Elbilene må tilpasses livet på bygda

Flere slike: Hurtiglading må bli en selvfølge også på bygda. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Flere slike: Hurtiglading må bli en selvfølge også på bygda. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stortinget har vedtatt at alle nye biler som blir solgt i Norge være klimanøytrale innen 2025. Det betyr at vi ikke lenger vil får tak i nye biler som går på bensin og diesel. Vedtaket er et viktig klimatiltak, men kan også ses som «målstreken» for norsk elbilpolitikk.

Elbilfordelene i Norge har ført til at elektriske biler har utgjort omtrent 50 prosent av nybilsalget de siste åra. Samtidig har bruken av elbil i Norge vært en bidragsyter til at de store bilselskapene i verden har turt å satse for fullt på elbilteknologi. Vi har mye å være fornøyde med på transportområdet, men vi har også en veg å gå fram til vi når «målstreken". Å opprettholde fordelene for elbiler fram til 2025, vil derfor være viktig.

Det er fortsatt en avstand fra dagens nivå på 50 prosent av nybilsalget til målet på 100 prosent er nådd. Elbilene fungerer i dag bra for mange, men ikke for alle. Per i dag er det ikke alle som har mulighet til å eie elbil som eneste bil. Derfor er det viktig at vi satser på ulike typer elbiler, slik at vi i framtida skal kunne kjøpe rimelige familiebiler med god rekkevidde, firehjulstrekk og hengerfeste. For eksempel vil det å straffe tunge, ofte dyrere elbiler i avgiftspolitikken vil være en feiltagelse, fordi det er de tunge bilene som vil kunne ha syv seter eller trekke tilhenger.

Samtidig må det være mulig å lade bilen over hele landet. Hurtigladere trengs over alt, ikke kun langs E18 mellom Sandefjord og Oslo. Det er et offentlig ansvar å gjennomføre investeringstiltak for å øke tettheten av hurtigladere for elbiler, både i byområder og i mindre sentrale strøk. Innspurten fram mot 2025 må dreie seg om å tilrettelegge for elbilene i hele landet, slik at ingen blir hengende etter. Hele landet må få muligheten til å ta del i den grønne omstillingen!

Samtidig som vi faser inn nye biler, må vi også kunne håndtere utslippene fra de gamle. Alle har ikke mulighet til å kjøpe ny bil i løpet av de seks kommende årene. Derfor må biodrivstoff bli billigere enn vanlig bensin og diesel. Avgiftene på biodrivstoff må reduseres i takt med at avgiftene på fossilt drivstoff øker. Slik kan biodrivstoff bli et reelt alternativ for folk flest. Grønn avgiftspolitikk handler ikke om å få folk til å slutte å kjøre, men om å tilrettelegge for at det skal være mulig å velge de grønne alternativene. Biodrivstoff må bli billigere, og det må lages av norsk skog framfor utenlandsk palmeolje.

Det er god distriktspolitikk å sikre at alle får ta del i det grønne skiftet på vegen, framfor at distriktene og lavinntektsfamilier blir hengende etter. Målet må være at elbilen og biodrivstoffet skal kunne være en løsning for alle.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel