Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fôringsplasser for rein; en potensiell smittekilde for skrantesyke?

Alarmen har gått. Norske reinsdyr kan ha blitt smittet av en skummel sykdom som angriper hjernen og er 100 prosent dødelig.

Skrantesjuke: Man prøver å unngå at skrantesyken brer seg i Norge. Her fra nedslakting av villreinstammen i Nordfjella. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Veterinærinstituttet har satt i gang med et prosjekt hvor de har avlivet ca. 1400 reinsdyr og tatt prøver av hjernene. Foreløpig har de fått 17 positive svar. Elg, hjort og rådyr er også i faresonen.

Sykdommen kalles for skrantesyke og den skyldes verken en bakterie eller virus, men et prion. Det er et protein som av ukjent årsak klumper seg sammen og ødelegger nervecellene i hjernen. Det er påvist i organismer fra gjær til mennesker, og er involvert i lagring av hukommelse.

Annonse

Flere slike sykdommer finnes også hos oss, men de er sjeldne. Dette proteinet er meget stabilt og tåler mye juling. Det kan kokes og være aktivt på kirurgisk utstyr selv etter at det er blitt sterilisert før neste operasjon.

Dyrene skiller prionet ut i urin og avføring, og det kan tas opp av planter. Det betyr at de kan bli smittet ved beiting. Når det har vært en snørik vinter, er det vanlig å opprette fôringsplasser for hjortedyrene. Dette har vært meget gunstig for overlevelse gjennom en barsk vinter.

Dyrene samles i flokker hvor de spiser og koser seg, men samtidig vil det bli skilt ut urin og avføring som kan inneholde prioner. Når snøen smelter vil dette samt rester etter foringen virke som gjødsel og stimulere plantevekst. Områdene bli beitet og dyrene kan få i seg eventuelle prioner på denne måten.

Ved å samle inn prøver av jordsmonn og vegetasjon fra ulike fôringsplasser i landet, kunne man få en oversikt over en eventuell smittefare. Sykdommen er et problem i visse områder i USA. Den har også vært påvist i Canada, Finland og Sør Korea.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Domstolsstruktur kan ikke løsrives fra all annen politikk!