Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forfallet i kompetansen om vannkraft stemmer ikke

Bernt Øien, løft blikket! Se heller på muligheter som ligger i et fornybart energisystem for Norge, Europa og resten av verden. Det kan skape mange muligheter for norsk vannkraftindustri.

I Norge er vi heldig å ha et stort energipotensial i både vann- og vindkraft. Dette er en kjempemulighet for Norge, skriver Ole Gunnar Dahlhaug. Foto: Mariann Tvete
I Norge er vi heldig å ha et stort energipotensial i både vann- og vindkraft. Dette er en kjempemulighet for Norge, skriver Ole Gunnar Dahlhaug. Foto: Mariann Tvete

Jeg ønsker å kommentere kronikken til tidligere laboratorieingeniør ved Vannkraftlaboratoriet ved NTNU, Bernt Øien, i Nationens nettugave 25. juli da det er deler jeg mener er feil.

Les Øiens innlegg:

NTNU har ivaretatt den teoretiske kompetansen innenfor vannkraft i Norge og det er en sterk gruppe som ivaretar utdanning og forskning for vannkraftbransjen disse dager. Det utdannes flere vannkraftingeniører ved NTNU disse dager enn det noen gang har blitt gjort tidligere, og det er større aktivitet på forskningen innenfor vannkraftteknologi enn det noen gang har vært tidligere.

Annonse

I 2014 startet NTNU Norsk Vannkraftsenter etter initiativ fra bransjen. Norsk Vannkraftsenter er et nasjonalt samlende senter som skal sikre og utvikle forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Senteret er et samarbeid mellom universitet- og høyskoler, industri og myndigheter. Dette samarbeidet ledet frem til oppstart av et forskningssenter for miljøvennlig energi, FME, som finansieres av Forskningsrådet, vannkraftbransjen og forskningspartnerne. Senteret heter HydroCen og det er finansiert med 400 millioner kroner. Tar man en titt på hjemmesiden til HydroCen så kan man se et sterkt faglig miljø som er meget aktiv.

Samarbeidet mellom forskningspartnerne i HydroCen har ført til et internasjonalt samarbeid innenfor forskning som man ikke har sett tidligere i Europa. Dette samarbeidet koordineres gjennom European Energy Research Alliance og har resultert i mange felles prosjekter som er finansiert av EU.

I Norge er vi heldig å ha et stort energipotensial i både vann- og vindkraft. Dette er en kjempemulighet for Norge som gjør det mulig for oss å bygge ut et 100 prosent fornybart energisystem i fremtiden. Så kan man spørre seg om vannkraftkompetansen ødelegges av norsk satsning på vindkraft. Jeg mener at denne satsningen styrker kompetansen for både vann- og vind-bransjen. Det er kombinasjonen av disse to fornybare energikildene som gir Norge mulighet til å bygge ut både kraftsystemet og ny industri.

Bekymringen til Bernt Øien er berettiget med tanke på norsk produksjon av komponenter til vannkraftindustrien. Det finnes dessverre ikke noen produksjon av generatorer i Norge og det er vanskelige tider for turbinprodusentene. Dette skyldes tøff internasjonal konkurranse og et marked som er begrenset disse dager.

Det er imidlertid mange muligheter til å bygge industri rundt resultatene av forskningen som pågår. Dersom Norge og Europa fortsetter med å bygge ut sol- og vindkraft samtidig som kraftverk basert fossilt brennstoff legges ned, så kan vannkraften være energikilden som regulerer energisystemet når det ikke blåser og solen har gått ned. Dette kan gi Norge muligheter til å bygge ny industri og det kan skape mange nye arbeidsplasser.

Myndighetene i Norge har lagt veldig godt til rette for nettopp å starte nye selskap basert på ideer fra forskning. Forskningsrådet stiller med kapital til forskningen, mens Innovasjon Norge og Enova stiller med kapital til oppstart av nye bedrifter. Dersom norske investorer følger opp dette, er det lagt til rette for mange nye muligheter for vannkraftbransjen også i fremtiden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skivebom, Per Skorge