Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbrenningsavgift treffer feil

Stortinget bør heller innføre en materialavgift med positiv klimaeffekt.

Vanskelig: Det blir ikke mer gjenbruk av å avgiftsbelegge brenning, skriver innsenderen. Foto: Miljødirektoratet
Vanskelig: Det blir ikke mer gjenbruk av å avgiftsbelegge brenning, skriver innsenderen. Foto: Miljødirektoratet

Når regjeringens klimaplan nå behandles i Stortinget bør den den meningsløse forbrenningsavgiften skrotes.

I forhandlinger om statsbudsjett for 2021 ble regjeringen enig med Fremskrittspartiet om en avgift for de kommunale forbrenningsanleggene. Det kan høres ut som en god plan, men har faktisk ingen effekt på reduserte klimagassutslipp. Det viser bare at regjeringen ikke har forstått grunnleggende prinsipper om avfallshåndtering og materialgjenvinning.

Forbrenningsavgiften er en fiskal avgift som kun skal skaffe inntekter til statskassen. Det står til stryk når Finansdepartementet mener dette er en avgift i tråd med prinsippet om at «forurenser betaler». Det er nemlig helt feil.

Det meste som sendes til forbrenning er produkter som produsentene har et ansvar for gjennom det såkalte «produsentansvaret». Det innebærer at produsenten har ansvaret for produktets miljøavtrykk i hele dets livssyklus – også etter at det er blitt avfall. Det er produsenten som er definert som «forurenser».

Problemet i norsk avfallshåndtering er ikke selskapene som henter inn og sender avfall til forbrenning. Problemet er de som lager produkter som ikke kan materialgjenvinnes, og som derfor må forbrennes.

Regjeringen viser at de ikke forstår sammenhengen mellom produsentansvar, design og sammensetning av produkter. 80 prosent av miljøbelastningen til et produkt avgjøres i designfasen. Derfor må produsentene få insentiver som gjør at produktene i markedet er enklere å gjenvinne.

Det hjelper ikke å legge strengere krav på de som skal sortere ut avfall til materialgjenvinning eller produsere varme av restavfallet, så lenge produsentene fortsetter å lage skrot som må brennes.

Det er ingen kommuner som kan trylle bort den overveldende mengden av dårlige produkter som må forbrennes. Resultatet vil kun være økte inntekter til staten og økte avfallsgebyrer i kommunene.

Hvis regjeringen virkelig ønsker at forurenser skal betale, må de innføre en materialavgift for produsentene og et krav om bruk av gjenvinnbare materialer i produktene. Det er dette som vil gi mer sirkulær økonomi og mindre forbrenning.

Man får ikke sirkulær økonomi ved hjelp av enkeltposter i et budsjett. Sirkulær økonomi krever en måte å tenke helhet og sammenheng i økonomien på. Likevel er det enkeltprosjekter som setter fart i omstillingen, og da er det svært uheldig at regjeringen innfører avgifter som har negativ effekt.

Vi kan ikke slutte å forbrenne ting som MÅ forbrennes bare fordi regjeringen sier det. Vi har faktisk en plikt til å fjerne miljøgifter fra kretsløpet i en sirkulær økonomi.

Derfor er det mye som tyder på at regjeringen først og fremst er opptatt av å finne inntekter for å finansiere andre skatte- og avgiftskutt, og ikke av miljøeffekt og sirkulær økonomi. Det er skuffende og svært lite motiverende i en tid da målet er å gå bort fra en kortsiktig bruk-og-kast økonomi, og over i en økonomi der vi skal ta vare på ressursene.

Ansvaret må plasseres der det hører hjemme – hos produsentene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dustan på kaia