Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For lite og smått i nord

Mer svineproduksjon, større bruk og moderne fjøs må til i nordnorsk landbruk.

Arktisk, ikke smått: Landbruket i Nord-Norge må også vokse og effektivisere, skriver innsenderen. Foto: Marit Glærum
Arktisk, ikke smått: Landbruket i Nord-Norge må også vokse og effektivisere, skriver innsenderen. Foto: Marit Glærum

Det har vært debatt om noen uheldige trekk ved utviklingen av landbruket i nord. Bakgrunnen har vært at Tine og Nortura på nytt drøfter anleggsstrukturen i nord. Nortura har nå så lave tilførsler av spesielt svin, at det truer økonomien i foredlingsdelen. Frode Vik, på vegne av Troms SV, har en interessant refleksjon om dette bl.a i Nationen.

Det største problemet for foredlingsindustrien i nord er den sterke reduksjonen i svineproduksjonen. De mange svineprodusentene som var i Troms, har ikke fulgt med i den tekniske utviklinga i produksjonen. I stedet for å oppgradere sine husdyrrom i takt med teknologisk utvikling, nye husdyrforskrifter og den økonomiske utviklingen i næringa, har de fleste gitt opp.

Annonse

Svinekjøtt er viktig fordi det god industriråvare samt bidrar til å jamne ut slaktesesongene. Dersom en skal berge foredlingsindustrien til Nortura, må det første punktet være en opprustning av svineproduksjonen i Troms. I området fra Ofoten til Lyngen må det bygges ut et antall nye svineprodusenter med en størrelse som stanger i taket på lovlige konsesjonsgrenser. Det må utvikles et godt fagmiljø. Lønnsom svineproduksjon er i dag biologisk industri. Det er ikke egnet for småskala. Dette er kanskje en bitter pille å svelge, men finnes det noe alternativ?

En ser begynnelsen på samme utviklingen i melkeproduksjonen. De som ikke er med på den teknologiske utviklingen og investerer i nye løsninger med melkerobot og løsdrift, er på veg ut av næringa. Det varer til neste generasjonsskifte. Da er det synd at så få Tromsbønder satser. Nye fjøs bygges nå ut med plass for 50 – 60 kyr og en kvote på 3 – 400 000 liter. Frister gammelfjøsen unge personer med valgmuligheter?

"De som ikke er med og investerer i nye løsninger med melkerobot og løsdrift, er på veg ut av næringa."

Det største problemet for å få sokumentet, jordbruksavtalen. Men mest av alt handler dette om kompetanse, lyst og evne til å finansiere investeringer.

Jeg håper Frode Vik, og andre som er opptatt av landbruket i Troms, vil reflektere på disse tankene når framtida for landbruket nordaførr formes.

Neste artikkel

Nortura er ikke problemet