Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For enkelt om egne merkevarer og konkurranse

Debatten om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen er intens for tiden, og sterke interesser kjemper mot hverandre.

Intens debatt: I debatten er det viktig å minne om at det er konkurransen, og ikke konkurrentene, som skal beskyttes og styrkes, skriver innsenderen. Foto: Camilla Mellemstrand
Intens debatt: I debatten er det viktig å minne om at det er konkurransen, og ikke konkurrentene, som skal beskyttes og styrkes, skriver innsenderen. Foto: Camilla Mellemstrand

Jon Olav Svartdal og Halvard Brundtland i Senterungdommen har lest mitt innlegg om konkurranse i dagligvarebransjen, og påstår at jeg kun er ute etter å beskytte dagligvarekjedenes interesser.

Frode Kristensen i Salgslaget AS har også kommet på banen, og mener blant annet at jeg legger til grunn at lokalmaten er best tjent med dagligvarekjedene og vekst. Dette blir både upresist og for enkelt.

Debatten om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen er intens for tiden, og sterke interesser kjemper mot hverandre. Alle ønsker å eie sannheten om hva som fører til bedre konkurranse.

Dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) er et av temaene som skaper engasjement. I mitt innlegg 5. mai skriver jeg blant annet at EMV er viktig for å skape mer konkurranse blant de uavhengige merkevareleverandørene. Det er ikke til å stikke under stol at norske dagligvarebutikker har betydelig færre leverandører enn i våre naboland, og i flere varegrupper har dominerende leverandører svært høye markedsandeler.

EMV kan ha ulike virkninger på konkurranseforholdene i verdikjeden, det er vi enige om. Vi trenger mer kunnskap om temaet, og heldigvis skal Nærings- og fiskeridepartementet utrede nærmere hvilke virkninger EMV har på konkurranse, vareutvalg og matpriser.

Senterungdommen og Salgslaget peker på flere forhold som er relevante å se nærmere på i den kommende utredningen. Men de momentene jeg peker på i mitt innlegg 5. mai er vel også relevante?

I den pågående debatten er det viktig å minne om at det er konkurransen, og ikke konkurrentene, som skal beskyttes og styrkes. Jeg undrer meg om Senterungdommens og Salgslagets påstander om mine motiver skyldes at det jeg peker på ikke passer inn i den fortellingen de ønsker å fortelle om EMV.

Det er synd hvis det stemmer. Vi må tåle at det er ulike innfallsvinkler i debatten. Hvis ikke blir veien for å nå målet om bedre konkurranse, lavere priser og best mulig vareutvalg så uendelig mye lenger enn den trenger å være.

Neste artikkel

Tomme vannmagasiner er ikke bra for verken Norge eller de landene vi utveksler kraft med