Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fødselsomsorgen i verdenstoppen

VG og Nationen har i det siste satt søkelys på fødselsomsorgen i Norge. Selv om fødselsomsorgen vår er i verdenstoppen, fortsetter vi arbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre.

Det skal være trygt å føde uansett hvor man bor, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Mariann Tvete
Det skal være trygt å føde uansett hvor man bor, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Mariann Tvete

55 000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk før, under og etter fødselen.

Alle fakta viser at det er tryggere enn noensinne å føde i Norge. Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere.

Antall kvinner og barn som blir skadet under fødselen har aldri vært lavere. Kvinner er mer fornøyd med fødetilbudet på sykehusene enn tidligere.

Tallene på uplanlagte fødsler utenfor institusjon har vært stabile siden 1999.

Det skal være trygt å føde i Norge. Uansett hvor folk bor. Men ikke alle kvinner eller jordmødre opplever tjenesten slik. Vi skal bruke deres erfaringer til å gjøre fødselsomsorgen bedre.

Tidligere i år ba jeg derfor sykehusene kartlegge følgetjenesten for fødende for å se hva som fungerer bra og hva som må forbedres. VGs kartlegging kom før vår egen, og viser at følgetjenesten ikke fungerer godt nok.

Det skal jeg følge opp. I neste års oppdragsdokument til sykehusene vil jeg derfor gi klare føringer på at de skal få på plass en følgetjeneste i alle kommunene som ønsker det.

Annonse

Det viktigste for å sikre trygghet for de fødende er blant annet en god svangerskapsomsorg lokalt og følgetjeneste for dem med lang reisevei.

Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet.

Det er en av grunnene til at regjeringen satser målrettet for å øke antall jordmødre i kommunene. Siden 2013 har vi lagt til rette for nær en dobling av antall jordmorårsverk i kommunene. Ved å ha flere jordmødre og gode avtaler mellom kommuner og helseforetak sikrer vi at også kvinner med lang vei til fødestedet får følge av jordmor.

Fra 1. januar 2020 blir det lovpålagt at kommunene skal ha jordmorkompetanse.

Nationen skriver at flere fødeavdelinger har blitt lagt ned siden 2009, og at enda flere står i fare. Det var i hovedsak politikere på åtti- og nittitallet, den gang sykehusene var styrt av fylkene, som sentraliserte fødetilbudet i Norge. De siste ti årene har endringene vært små. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt ned seks fødesteder. Under dagens regjering har det blitt lagt ned to fødestuer.

Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud som består av de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene. På Innlandet og Helgeland, de to stedene der sykehusstrukturen er oppe til diskusjon, er det som følge av lokale initiativer.

Fødselsomsorgen i Norge er veldig god, men ikke perfekt. Vi fortsetter derfor arbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre. Det skal være trygt å føde uansett hvor man bor.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nav-skandalen: En kollaps under vekten av EØS