Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flybransjen tar feil om egne utslipp

Vi må diskutere med utgangspunkt i fakta, ikke myter eller selektive tall og statistikker.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart hevder i Nationen 1. oktober at jeg tar feil når jeg hevder at transporten av en Syden-turist på fly slipper ut dobbelt så mye CO2 som transporten av en cruiseturist på sjøen. Dette står jeg fast på fordi de tallene Lothe bruker er svært omstridt, og etter CLIAs oppfatning helt feil.

Fra tid til annen finner noen de opportunt å fremstille cruisenæringen som klimaverstinger. Når luftfarten drister seg til å gå så høyt på banen som de nå gjør, er det nødvendig for oss å gå inn i bakgrunnstallene og sammenligne våre egne utslipp med andres – denne gangen luftfarten. Lothe viser til ICAOs «omforente kalkulator» for flyreiser som egentlig er flybransjens egne tall. Kalkulatoren angir et vesentlig lavere utslipp fra luftfarten enn hva andre anerkjente kilder angir. Både Transportøkonomisk institutt, CICERO, EUs miljøbyrå, Carbon Independent, og Framtiden i våre hender opererer med utslipp fra flytrafikk som er langt høyere. Faktisk klarer vi ikke å finne en eneste annen kilde som oppgir så lave utslipp fra flytrafikk som det ICAOs kalkulator gjør!

Ser vi nærmere på selve forutsetningene for kalkulatoren er ikke funnene så overraskende. I kalkulatoren er det gjort flere grove feil som i praksis reduserer informasjonsverdien i beregningene betydelig.

Den første feilen er at kalkulatoren kun tar høyde for utslipp av CO2, og ikke andre klimagasser. Selv om CO2 er den mest kjente drivhusgassen, finnes det en lang rekke andre som kan være langt mer skadelige enn CO2. Det vanlige er å regne om til såkalte CO2-ekvivalenter, slik at det blir mulig å sammenligne. ICAOs kalkulator ser ut til å ignorere andre klimagasser enn CO2, noe som er problematisk fordi et fly slipper ut mye mer enn CO2.

Annonse

Den andre feilen er at ICAOs kalkulator ikke tar hensyn til at klimagasser som slippes ut høyere i atmosfæren er langt mer skadelig for klimaet enn klimagasser som slippes ut ved havnivå. Dette fenomenet kalles «radiative forcing», og innebærer at utslipp fra et fly i marsjhøyde må ganges med en faktor på mellom 2 og 2,7 for å gi et riktig bilde av utslippenes klimapåvirkning – tallene er derfor tilnærmet verdiløse som utslippsindikator.

CLIA er ikke de første som har oppdaget disse svakhetene. ICAOs kalkulator har fått massiv kritikk fra en rekke miljøvernorganisasjoner der det selvfølgelig også kan stilles spørsmål ved habiliteten preget av et sterkt ønske om støtte i tallmateriale.

Men bruker man tall fra Vestlandsforskning eller for eksempel fra EUs miljøbyrå og legger til grunn en sydentur som innebærer en 3000 kilometer lang flyreise; da får man et utslipp på 1,71 tonn pr. Syden-turist. Ifølge Lothes egne tall for cruiseturisme i Norge er dette 2,6 ganger mer enn hva en cruiseturist slipper ut. Lothe angir selv disse utslippene til å være 0,659 tonn i gjennomsnitt.

CLIA forholder seg til tall fra Global Sustainable Tourism Dashboard, som angir utslippene fra en gjennomsnittlig cruiseturist til å være 0,82 tonn altså litt under halvparten av hva en nordmann på sydentur slipper ut om man skal tro EUs miljøbyrå.

Dette må ikke leses som et forsvar av utslippene fra cruisenæringen. Vår bransje må – i likhet med en rekke andre bransjer – kutte utslippene kraftig i årene som kommer. Det jobber vi med hver dag, og vi planlegger å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030, og tilstrebe 70 prosent innen 2050.

Allerede neste år vil det første cruiseskipet seile utslippsfritt ved hjelp av batterier langs deler av Norskekysten. Vi er på vei, men har fortsatt et stykke igjen. Skal vi nå helt frem til målet må vi diskutere med utgangspunkt i fakta, ikke myter eller selektive tall og statistikker som ikke fører oss noen vei – rett skal være rett!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbrukets klimaregning