Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere flyktninger er på vei til Vinje, Nordstoga

Aasmund Nordstoga spør i Nationen 7. mai om hvor flyktningene blir av, og viser til at det bare har blitt bosatt fire personer i Vinje kommune.

God samarbeid: Vi opplever et godt samarbeid med kommunene, skriver direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
God samarbeid: Vi opplever et godt samarbeid med kommunene, skriver direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vi er svært takknemlige for Nordstogas engasjement, og for at Vinje kommune ønsker at flyktningene skal bli bosatt så raskt som mulig i deres kommune. Vi kan forsikre Nordstoga om at flere flyktninger er på vei til Vinje og andre kommuner. Forrige uke fikk Vinje kommune forespørsel om å bosette flere flyktninger med kollektiv beskyttelse, og flere forespørsler vil komme i tiden framover.

Bosetting skjer fortløpende ettersom flyktningene blir klare for bosetting. Per i dag er det om lag 6600 fordrevne fra Ukraina som enten er bosatt eller i ferd med å bli bosatt. Dette har skjedd i løpet av seks uker. Til sammenlikning ble 4489 flyktninger bosatt i hele 2021.

IMDi kan fordele flyktninger til kommunene fortløpende først etter at flykningene har blitt registrert hos politiet, UDI har fattet vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse og flyktningene har gjennomført en forenklet kartlegging.

I normale tider består denne kartleggingen av 24 spørsmål. Nå består den av tre spørsmål – om helse, familierelasjoner og kjæledyr. Denne reduksjonen i antall spørsmål ble gjort for å få fortgang i bosettingen av flyktninger.

Kartleggingen gjennomføres ikke av hensyn til IMDi, men av hensyn til kommunene og flyktningene. Spørsmålene stilles for å sørge for at flyktningene - så langt det er mulig - blir bosatt i en kommune som kan tilrettelegge for flyktningenes behov. Det kan være en person som har behov for å bo i nærheten av et sykehus eller som har behov for en tilrettelagt bolig. Hvis en flyktning har en datter i Stavanger, er det viktig at vi vet om det når vi forespør den enkelte kommune om bosetting.

Nordstoga skriver at det virker som «byråkratene i direktoratene mener det vet best, og ikke stoler på kommunal kunnskap og erfaring.» Tvert imot – vi opplever et godt samarbeid med kommunene. Samarbeidet er basert på at vi har kommuner som tar ansvar og viser engasjement, og det er med utgangspunkt i dette samarbeidet at vi har klart å fordele så mange flyktninger til kommunene.

IMDi jobber for at alle flyktninger skal få et godt og trygt hjem så raskt som overhodet mulig. Selv om det skal gå raskt, er det viktig å sørge for at flyktningene får et individuelt tilpasset tilbud i kommunene, for at de skal få en best mulig start på livet sitt her i Norge.

Det er viktig å huske på at det er en ekstraordinær situasjon vi nå befinner oss i. Landets kommuner har aldri bosatt flere enn litt over 15.000 flyktninger i løpet av et helt år. Vår erfaring er at kommunene evner å finne gode løsninger og tar ansvar i perioder med høye ankomster av flyktninger. Vi fra statlig side skal gjøre det vi kan for å understøtte og tilrettelegge for rask bosetting og integrering.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Friskoler er et supplement, ikke en konkurrent