Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere er fornøyde med fødetilbudet i Norge

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Stadig flere er fornøyd med fødetilbudet vårt. Vi skal gjøre det enda tryggere.

Mer fonøyd: Flere kvinner er mer fornøyd med fødsels- og barselsomsorgen, skriver Bent Høie. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Mer fonøyd: Flere kvinner er mer fornøyd med fødsels- og barselsomsorgen, skriver Bent Høie. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vi har en svært god fødselsomsorg i Norge. De aller fleste opplever å få den hjelpen og omsorgen de trenger.

Flere kvinner over hele landet er gjennomgående mer fornøyd med fødsels- og barselomsorgen i 2017 sammenlignet med 2011. Det viser Folkehelseinstituttets brukerundersøkelser.

Medisinsk fødselsregister forteller oss at færre kvinner og barn blir skadet i forbindelse med fødselen.

Dette er tall vi kan være stolte av.

De viser at det blir stadig tryggere å føde.

Norge er blant landene i verden det er aller tryggest å føde i.

Resultatene skyldes først og fremst utrettelig arbeid fra engasjerte og dyktige fagfolk. Tilbudet i helsetjenestene våre er lagt godt til rette for gravide, for fødende, og for mødrene og familiene med de små barna.

Norge er et langstrakt land, og regjeringen har i Nasjonal helse- og sykehusplan slått fast at det fortsatt skal være en desentralisert sykehusstruktur i landet vårt.

Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene, også utenom de store kvinneklinikkene.

I Nasjonal helse- og sykehusplan fikk vi avklart sykehusstruktur og akuttfunksjoner ved de fleste sykehusene. Disse beslutningene ligger fast. Vi har ingen planer om nedleggelser av fødetilbud ved disse sykehusene. Det bidrar til forutsigbarhet og trygghet for befolkningen.

Slik har det ikke alltid vært. Tidligere kunne folk i Narvik, Stord, Lofoten eller Hammerfest våkne opp til avisoppslag om at deres sykehus nå var i spill. Slik er det ikke lenger. Det ble lagt ned mange fødetilbud i Norge tidligere, men det var mens fylkespolitikerne bestemte. Det er det Senterpartiet vil tilbake til. Det vil ikke jeg.

Tallene viser oss at responstidene på ambulansetjenestene forbedres, særlig i distriktene.

Vi har fått flere ambulanser.

Antall transportfødsler er stabilt.

Liggetidene etter fødsel har vært stabile de siste fem årene.

Vi har en kraftig økning i antall jordmødre i kommunene. Siden jeg tok over som helseminister har antall jordmorårsverk økt med over 46,2 % - fra 279 årsverk i 2014 til 408 årsverk i 2017. Foreløpige tall viser at den positive utviklingen fortsetter også i 2018. I år har vi øremerket 40 millioner kroner for å forsterke dette ytterligere.

Fordi antall fødsler har gått ned i samme periode, har antallet gravide som hver jordmor må følge opp gått kraftig ned.

1. januar 2018 gjeninnførte vi lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene. Dette fjernet den rødgrønne regjeringen, og Arbeiderpartiet stemte imot denne lovfestingen.

Helsestasjonene bygges opp.

Gravide og nybakte mødre og familier skal få den hjelpen de trenger hjemme i kommunen de bor i.

Det er trygt og godt å føde i Norge.

Vi skal gjøre det enda tryggere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering