Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fjern byråkrater, ikke bønder

Vi klarer oss uten økte overføringer, men ikke med et stadig voksende landbruksbyråkrati.


Reduksjon av offentlige ansatte, vil gi bonden mer på konto, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB
Reduksjon av offentlige ansatte, vil gi bonden mer på konto, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB

Nationen skriver 14. mai at 1250 årsverk må bort i jordbruket. Hvor mange fjernes innen forvaltningen da? Det er jo her problemet ligger; en stadig mer tidkrevende og kravstor forvaltning både i kommunale og statlige organ.

Mindre tid brukt på byråkrati og en reduksjon av offentlige ansatte som stadig konstruerer flere kostnadskrevende tiltak, vil gi bonden mer på konto, og mer tid til produksjon og inntektskapende arbeid. Samtidig vil det gi besparelser i statsbudsjettet.

Annonse

Bondelagene burde derfor heller fremme krav om en forvaltningsreform.

Jeg har tidligere påpekt at opptil 30 prosent av arbeidstiden på gården brukes på byråkrati. Stadig flere kostnadskrevende krav, søknadsprosesser, krav til bygningsmasse og produksjon, tunge forhandlingsprosesser med offentlige organ som vår egen kommunale forvaltning, ulike tilsyn, fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Bane NOR, etc., kan knekke både økonomi og motivasjon, helt uavhengig av inntektsmulighetene på landbrukseiendommen.

Bondelaget sier oppgjøret er et møkkaoppgjør. Da kan det påpekes at nettopp møkk, som tidligere var en ressurs og det beste jordforbedringsmiddelet, nå er definert som et miljøproblem. Dermed har eksempelvis offentlige pålegg om håndtering av gjødsel, påført mange bønder en langt større kostnad.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Snikprivatisering av norsk kraft