Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiske truer ikke villaksen

Det står dårlig til med laksen i mange elver. Samtidig fiskes flere hundre tonn laks i året. Likevel vurderer ikke forskerne fiske som en av de store truslene. Hvordan henger det sammen?

Elvefiske: Fiske reduserer i liten grad produksjonen av laks i norske elver. Foto: Norske Lakseelver
Elvefiske: Fiske reduserer i liten grad produksjonen av laks i norske elver. Foto: Norske Lakseelver

Fiske reduserer i liten grad produksjonen av laks i norske elver. Det er fordi hver elv har sin egen laksebestand, og forskere vurderer årlig tilstanden til bestandene i hver elv. Basert på dette gir de forvaltningen råd for hver elv om den har et overskudd av laks som kan fiskes på, eller om fisket bør reduseres eller stenges. Dermed sikres det at det er nok gytefisk i elvene.

Det skal være nok gytefisk i hver elv til at det vokser opp så mange laksunger som det er plass og mat til der. Dette kalles gytebestandsmålet for elva.

Gytebestandsmålene er stort sett nådd, og bestandene bevares. Det er dermed ikke mangel på gytefisk som begrenser laksebestandene, med få unntak.

Annonse

Reduserte villaksbestander siden 1980-tallet har ført til at overskuddet av laks som kan fiskes er betydelig mindre. I takt med tilbakegangen av villaksen er fisket betydelig redusert både i sjøen og elvene. I mange elver har fisket blitt stengt fordi det ikke er noe overskudd å fiske på lenger. Redusert laksefiske har dermed kompensert for tilbakegangen av laks, slik at det fortsatt er nok gytefisk i de fleste elvene.

Det høstbare overskuddet i laksebestander er mengden laks over gytebestandsmålet. Grunnen til at disse kan fiskes på uten at bestandene reduseres, er at alle elver har et tak for hvor mange laksunger det er plass til.

Hvis det kommer flere gytelaks tilbake til elva enn gytebestandsmålet, så vokser det uansett ikke opp flere laksunger i elva. Akkurat som i en skog - det er bare plass til et visst antall trær, uansett hvor mange frø som sås.

Når mange laksebestander ikke lenger har et naturlig høstbart overskudd tyder det på at menneskeskapte faktorer i vassdraget eller sjøen påvirker dem negativt.

Redusert mengde villaks skyldes delvis at laksen har lav overlevelse i sjøen. Rømt oppdrettslaks, lakselus og kraftregulering er de menneskelige påvirkningene som i størst grad har redusert norske laksebestander.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Opptatt av miljøet? Velg norsk lam på grillen i sommer!