Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Feilkirurgi i Nord

For å redde seg selv har Nord Universitet amputert bort en frisk og velfungerende kroppsdel.

Nord universitet, Campus Nesna. Eksteriør. Foto: Nord universitet / NTB scanpix
Nord universitet, Campus Nesna. Eksteriør. Foto: Nord universitet / NTB scanpix

26. juni vedtok et flertall i styret å legge ned sykepleierutdanningen og lærerutdanningen på Helgeland.

Det tenkes en distribuert utdanning i Mo i Rana, med fagmiljøet i Bodø. Med dette er 80.000 mennesker sør i Nordland satt i en situasjon som minner om tiden før mellomkrigstiden. For befolkningen her er det bare ett ord som passer: Sykt.

Den tidligere Høgskolen i Nesna har siden 1918 forsynt Helgeland og Norge for øvrig med lærere, og i nyere tid med sykepleiere og teknologer. Det nye Nord universitet er et tvangsekteskap i 2016 mellom tre i institusjoner innen høyere utdanning i Nesna, Bodø og nordlige Trøndelag. Redselen for å miste universitetsstatus på grunn av for lite forskning har slått ut som vrangforestillinger, manipulerende adferd og selvskading.

Vrangforestillingen er at små steder ikke kan produsere god høyere utdanning. Nesna har i over hundre år bevist det motsatte. Det finnes neppe en eneste skole eller omsorgsinstitusjon i regionen uten ansatte fra Nesna eller Sandnessjøen, noen steder med over 90 prosent av staben.

Annonse

Ved fusjonen i 2016 hadde Høgskolen i Nesna 1200 studenter. Alle studiestedene ble lovet vekst og utvikling. For å kunne legitimere nedleggelsen er har ledelsen i Nord siden fusjonen de siste tre årene i stedet konsekvent avviklet studietilbud så man sitter igjen med dagens 500 studenter. Så anklager man Helgeland for å ha for lite studenter. Det er som å kjøre skuta på grunn med vilje, kritisere matrosene for manglende fremdrift, og så sprenge skipet.

Nedleggelsene ødelegger selvsagt Nesna kommune med sine 1800 innbyggere, når hjørnesteinsbedriften med over 100 ansatte legges ned. Boligprisene sank kanskje med minst en million etter styrets vedtak. På sikt er skadene for resten av Helgeland like alvorlige.

Rekrutteringen av lærere og sykepleiere vil bli katastrofal. Helgelandssykehuset har derfor varslet brudd med Nord på grunn av vedtaket, og leter nå etter andre institusjoner å tilby sine praksisplasser. En rekke andre kommuner varsler det samme og anbefaler at man finner andre aktører for å formidle høyere utdanning i regionen.

Amputasjonen vil heller ikke hjelpe Nord Universitet, men tvert imot gjøre institusjonen enda mer dysfunksjonell. Det vil neppe hjelpe Nord å fjerne en av de mest kompetente stabene i hele universitetet. Skadene for universitetets omdømme og troverdighet kan vi bare tenke oss.

Som mindretallet i styret påpeker vil nedleggelsene dessuten spare Nord for bare to prosent. Det er så lite at man antar at spørsmålet om nye nedleggelser må melde seg på nytt ganske snart. Alt ligger til rette for et bikkjeslagsmål mellom trøndere og Bodø.

I mellomtiden krever Nesna kommune og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland at den tidligere Høgskolen i Nesna utskilles fra Nord i en fisjon. Opposisjonen på Stortinget varsler omkamp til høsten. Det er ingen grunn til å la Helgeland være en ødemark i Nord.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Urovekkende om Mattilsynet