Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Feil å bruke opposisjonens argumenter som sannhetsvitne

Vedtaket fra et samlet Storting er ikke noe annet enn en oppfølging av Riksrevisjonens klare anbefaling.

Det er direkte feil at kvotemeldingen ikke hensyntar  Riksrevisjonens kritikk. Det er også feil å hevde at flertallet ikke tok dette inn over seg, skriver regjeringspartiene og Frp. Foto: Mostphotos
Det er direkte feil at kvotemeldingen ikke hensyntar Riksrevisjonens kritikk. Det er også feil å hevde at flertallet ikke tok dette inn over seg, skriver regjeringspartiene og Frp. Foto: Mostphotos

Av Tom-Christer Nilsen (H), Steinar Reiten (KrF), André Skjelstad (V) og Bengt Rune Strifeldt (Frp)

Regjeringspartiene og Frp har vedtatt en kvotemelding som har vært utredet i fem år.

Det er feil å ukritisk bruke opposisjonens argumenter som sannhetsvitne i denne saken. Kanskje man heller burde spørre hvorfor Sp og Ap går imot Riksrevisjonen, ved å ta til orde for en ordning som har tatt 200 sjarker ut av drift siden den ble unnfanget under regjeringen Stoltenberg.

Eva Norlund er kritisk til kvotemeldingen. Hun er særlig kritisk til at et samlet Storting stemte for et vedtak som understreket at alle elementer, om noen, som ikke er konsekvensutredet, selvsagt må konsekvensutredes før de iverksettes. Vedtaket fra et samlet Storting er ikke noe annet enn en oppfølging av Riksrevisjonens klare anbefaling.

Les kommentaren til Nordlund:

Regjeringspartiene mener ikke med dette at meldingen og tiltakene ikke er utredet eller konsekvensvurdert. Det er nettopp hva som er gjort i prosessen. Sett gjerne hvilken merkelapp du ønsker;dette er en ting som bør være selvsagt, men som Riksrevisjonen har påpekt at til tider ikke har vært nettopp det. Det ville være underlig om ikke Stortinget fulgte opp dette, også her.

Det er direkte feil at kvotemeldingen ikke hensyntar Riksrevisjonens kritikk. Det er også feil å hevde at flertallet ikke tok dette inn over seg. Mange av de samme vurderingene som er i Riksrevisjonen, er også i Kvotemeldingen. Det erukarakteristisk upresist av Nordlund på dette punktet.

Nordlund stiller et spørsmål i siste del av sitt innlegg:

Sikrer regjeringas forslag til tiltak at ikke enda mer av fisken samles på enda færre hender, slik at enda flere kommuner mister mottak, industri og arbeidsplasser?

Annonse

Vi kan diskutere i det lange og brede om logikken i setningen holder. Det er for eksempel slik at sterke sesongvariasjoner krever en sammensatt flåte med store og små fartøy, slik at det kan leveres råstoff hele året, ikke bare under lofotfisket.

Men Kvotemeldingen gjør noen sentrale grep som Nordlund bør merke seg med sitt utgangspunkt:

Riksrevisjonen retter ramsalt kritikk mot samfiskeordningen, og særligordningen med samfiske med seg selv, som har ført over 200 sjarker i bøyene. På papiret er de fortsatt aktive. I realiteten brukes de ikke. I stedet er fisket samlet på en båt, oftest større båter. Ingen andre tiltak har hatt samme effekt på å reelt redusere antall aktive sjarker de siste årene. Men Ap og Sp vil fortsette denne utviklingen, så de stemte imot flertallets forslag om å avvikle samfiske med seg selv. Flertallet vedtok det, noe som sannsynligvis vil føre til flere aktive fartøy i de minste gruppene, og mer spredt eierskap.

Hovedgrunnen til økt konsentrasjon og økt fartøystørrelse, er at det har vært lov å bygge større båt enn fartøygruppen tilsier. Dersomdu tilhørte sjarkgruppen under 11 meter, har du de siste årene kunnet bygge en båt opp til 15 meter, og fortsatt fiske på sjarkkvoten. Dette har ført til stadig større fartøy. Nå blir det slutt på dette. Det vil bremse opp utviklingen mot større fartøy.

Utløpet av strukturkvoter vil med dette vedtaket bety en spredning av eierskap når de faller tilbake.

Kvotemeldingen overfører noe fisk fra de største til kystflåten.

Endringen av trålstigen er en forenkling. Hadde trålstigen vært fast på denne måten, ville kystflåten hatt en større andel av tillat fangst de fleste av de siste årene siden 2011.

Det er interessant å lese sterk kritikk som ikke på noe punkt egentlig berører de endringene som gjøres i kvotesystemet i forbindelse med kvotemeldingen.

Endringene forenkler, tar Riksrevisjonens anbefalinger inn over seg og gjør noe med dem. Dette styrker både fellesskapet og spredt eierskap, samtidig som fiskerne får mer forutsigbarhet.

Dersom man virkelig er opptatt av at ikke enda mer av fisken samles på færre hender, er det vel kanskje naturlig å stille spørsmål ved det eneste forslaget som faktisk bidrar til det; nemlig Ap og Sps forslag om å fortsette samfiske med seg selv uten tidsbegrensning. Det er mot Riksrevisjonens anbefaling, og det eneste forslaget som direkte peker nese til Riksrevisjonen. Men kritisk tilnærming i den retningen er kanskje vanskeligere?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring