Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fedon Lindberg «synser» i klimadebatten

Klimadebatten må baseres på kunnskap, ikke synsing.

Fedon Lindberg følger ikke med i timen når det gjelder forskning på fôret til kua, mener innsenderne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Fedon Lindberg følger ikke med i timen når det gjelder forskning på fôret til kua, mener innsenderne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I følge offisiell statistikk utgjør utslippene av klimagasser fra jordbruket 8,5 prosent av Norges totale utslipp, ikke 12, slik det påstås i Fedon A. Lindbergs kronikk i Nationen 31. januar.

Mer enn 90 prosent av Norges klimaavtrykk stammer altså fra andre sektorer enn jordbruket. Jordbruket skal ta sin del av utslippskuttene, men de må være basert på helhetstenkning og være godt fundert vitenskapelig.

Lindberg mener at løsningen for å redde planeten er oregano og sjøgress, og synes det er «trist at slik kunnskap ikke blir omsatt til handling som kan gi betydelig gevinst for samfunnet». Dette utsagnet avslører at Lindberg dessverre ikke har fulgt med i timen hverken når det gjelder forskning på tilsettingsstoffer i fôret til kua, eller det arbeidet som landbruket har i gang for å redusere klimaavtrykket fra matproduksjonen.

Annonse

De siste tiårene har det blitt publisert hundrevis av artikler som «viser» at en eller annen tilsetning i fôret har stor reduserende effekt på utslippet av metan fra drøvtyggere. De aller fleste av disse resultatene er basert på såkalte in-vitro studier (i reagensrør) eller kortvarige dyreforsøk. Positiv effekt av urter oppnådd i kortvarige forsøk er som regel borte etter mer langvarige forsøk. Dette gjelder også studiene Fedon selv henviser til.

Forsøkene varte kun 21 dager og metan ble bare målt en gang per dag 8 timer etter tildeling av en stor dose oregano. Forfatterne konkluderer derfor selv med at resultatene ikke sier noe om døgnproduksjonen av metan og at resultatene må tolkes med forsiktighet og verifiseres i langtidsstudier.

Forskningsmiljøene og landbruksnæringa er selvfølgelig oppdatert på forskning som pågår. Denne viser at andre tilsetninger i fôret til drøvtyggerne kan bli et viktig redskap for å redusere klimaavtrykket fra jordbruket, men dette er foreløpig på forskningsstadiet. Om de skal tas i bruk eller ikke, må bygge på solid vitenskapelig dokumentasjon, ikke på enkeltrapporter.

Det er på tide at klimadebatten baseres på kunnskap og ikke på synsing fra ulike hold.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hytter og beitekonflikter