Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Familiepolitikk er ikke irrelevant, Ekornholmen

Barn må ikke salderes bort i søken etter inntekter til å dekke utgiftene til eldrebølgen.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs landsmøte 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB
Partileder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs landsmøte 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, mener arbeidslinjen må prioriteres foran familiepolitikk i referatet fra KrFs landsmøte 1.mai. Jeg er ikke enig i det.

De siste tiårene har det skjedd enorme endringer i barne-, familie- og likestillingspolitikken i Norge. Småbarnsforeldre oppfordres i dag av politikere til å sette ettåringer i barnehagen, for videre å benytte SFO når barna kommer i skolealder. Begrunnelsen er ”likestilling og arbeidslinja”.

De fleste av dagens barn tilbringer flere timer i barnehagen enn det foreldrene gjør på jobb. Det gjør at de minste barna påføres stresshormoner. Dagene blir også ofte lange og slitsomme for eldre barn.

Barna påføres også mye sykdom. Ifølge Folkehelseinstituttet er forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn som hos barn som ikke går i barnehage, mens mage-tarminfeksjoner er tre ganger så vanlig.

Til tross for dette formidler Ekornholmen at arbeidslinjen bør settes foran familiepolitikk, og at flere kvinner må ut i arbeidslivet, inkludert småbarnsmødre.

Ifølge de fleste politikere er likestilling ensbetydende med at kvinnen er yrkesaktiv. Men å være hjemme med barna når de er små kan også være likestilling om det gjøres rett.

Annonse

Et viktig punkt her er pensjonssparing; at den som arbeider fulltid kompenserer den hjemmeværende eller deltidsarbeidende økonomisk, i form av pensjonsforsikring, i tillegg til lønn.

For de som ikke har økonomi til dette tilbyr KrF kontantstøtte. Partiet tilbyr nå også kortere barnehagedager, ved at foreldrene jobber 80 prosent med full lønnskompensasjon til barnet er to år.

Ekornholmen kaller de barnevennlige løsningene for konservative. Jeg er uenig i det. Samvær med de nærmeste, å bli verdsatt, sett og hørt, er medfødte behov hos barn.

At noen barn har det bedre i barnehagen enn hjemme og fattigdom kan bedres ved yrkesaktivt liv, tilsier heller ikke at heldagsbarnehage skal være normen for alle.

Ettåringer separeres i dag fra de nærmeste i en alder hvor de har en sterk tilhørighet til dem. Nevrologer forteller i tillegg at de minste barna er veldig sårbare i tiden hvor hjernen deres utvikles, og at de ikke er i stand til å håndtere stresset de utsettes for.

Sett i lys av dette er det trist at så mange politikere og politiske kommentatorer stiller seg negative til KrF´s familiepolitikk.

De økonomiske utgiftene ved eldrebølgen må dekkes, men ikke ved å la det gå på bekostning av oppveksten til barn.

Å la små barn tilbringe åtte til ni timer om dagen i en barnehage lar seg ikke forsvare.

Det er av den grunn mye som tilsier at KrF har mer støtte i befolkningen i denne saken enn det landets politiske aktører gir uttrykk for, også fra folk som stemmer på andre partier.

Neste artikkel

Nødvendig tydelig fra Energikommisjonen